zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Maris Stella vsbo in Montana is begonnen met ‘Opgroeien in verbinding’, een programma over de omgang met kinderen, voor zowel ouders als professionals. Een groep pedagogen is naar Curaçao gekomen om workshops te geven rondom dit onderwerp.

De voorlichtingsweek, die nog tot 26 januari door loopt, staat in het teken van het omgaan met emoties van een kind, rust en verbinding (zowel thuis als in een groep) en rouwverwerking. Onder de doelgroep vallen ook kinderen met een verstandelijke beperking. 

De trainingen gaan voornamelijk over de omgang met het kind. De pedagogen die de trainingen geven, zijn professionals op dit gebied en afkomstig uit Nederland.