donderdag 7 juli 2022 00:48
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
21 juni 2022

De overheid geeft dinsdagochtend een persconferentie over restitutie en de rol van de minister van Financiën in de 12,5 procent salariskorting. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK), sectordirecteur Financieel- en Begrotingsbeleid Lysette Melfor, chef Inspectie Belasting Jamila Isenia en directeur Ontvanger Alfonso Trona zijn aanwezig tijdens de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-) fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [12:48] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog en graag tot een volgende keer.
 • [12:47] Silvania zegt dat hij geen lege woorden verkoopt. Hij houdt vast aan restitutie.
 • [12:40] De minister zegt in antwoord op een vraag dat hij niet verantwoordelijk is voor het vaststellen van het minumumloon.
 • [12:37] Volgens Silvania zijn er buitenlanders die hun huis verhuren aan toeristen. BAB is bezig met inventarisatie. Er zal eerst geinventariseerd moeten worden en dan pas kan berekend worden hoeveel belastinginkomsten dit zal opbrengen.
 • [12:30] Isenia bevestigt dat er wat problemen zijn met de software voor het behandelen van bezwaren.
 • [12:29] De voorwaarden door staatssecretaris zijn niet verbonden aan 3 procent vakantiegeld, aldus Silvania.
 • [12:27] Vragenronde van de pers begint.
 • [12:24] Melfor legt uit hoe de ruimte op de begroting is ontstaan. De regering heeft geen gebruik gemaakt van de optie om geld te lenen bij de Nederlandse regering. Dat komt omdat er meer belastinginkomsten zijn, de toerisnesector is gegroeid en inflatie. Er is 10,6 miljoen ruimte voor ambtenaren en onderwijspersoneel.
 • [12:21] Volgens Silvania spant de minister van BPD zich in om tot overeenstemming te komen met de vakbonden. Ieder heeft zijn eigen rol. De minister-president coordineert het geheel. We moeten de hoofden samen steken volgens Silvania.
 • [12:19] Het Cft geeft de staatssecretaris een advies en Silvania vindt het moment ni=og niet daar om nu al een advies uit te brengen aan Van Huffelen. Silvania ziet veel nadelen aan het huidige voorwaardenpakket.
 • [12:16] Silvania roept de vakbonden op om hun positie te heroverwegen. Er is nu een tegenvoorstel gedaan om ambtenaren 1.750 gulden gratificatie te betalen voor hun extra inspanningen tijdens de coronapandemie. Juristen van het ministeie van BPD kijken nu of alle ambtenaren gratificatie kan krijgen. Er wordt of 1.750 gratificatie betaald of 3 procent vakantiegeld.
 • [12:12] Dan de voorwaarden van Van Huffelen om de 12,5 procent af te schaffen. 1. Normering topinkomens. 2. Nederland geeft geen liquiditeitssteun om vakantiegeld te betalen. De Curacaose regering is het hiermee eens. 3. Alleen bij de laagste schalen van ambtenarensalarissen gaat de korting eraf. De Curacaose regering is het hier niet mee eens. de regering vindt dit discriminatoir. 4. Er is een tekort van 123 miljoen op de begroting 2022 en er zal geld geleend worden voor de kapitaaldienst. 5. Er moet ruimte zijn op de begroting en de Rijksministerraad moet akkoord gaan.
 • [12:06] In de suppeltoire begroting wordt 3 procent vakantie gebudgeteert. In de meerjarenbegroting wordt dit ook opgenomen mits het mogelijk is, het is aan voorwaarden verbonden.
 • [12:04] Silvania zegt dat er een brief van staatssecretaris Van Huffelen is gekomen waarin ze aangeeft dat de korting teruggedraaid kan worden, onder voorwaarden. De Raad van Minister is akkoord gegaan met de betaling van 3 procent vakantiegeld. Daarnaast wordt 6 procent subsidie gegeven. Ook in 2023/2024 zal vakantiegeld worden betaald, daarnaast indexering, loontrede/lumpsum (3 procent) en 12,5 rpocent verhoging van subsidie.
 • [12:00] Silvania legt uit dat de korting terug gedraaid moet worden aangezien de koopkracht is gedaald. de inflatie tussen 2012 en 2022 bedraagt 16 procent. Verder zijn salarissen de afgelopen 9 jaar niet geindexeerd. Daarnaast zijn prijzen gestegen.
 • [11:59] Silvania legt bij het tweede onderwerp van deze conferentie uit dat Nederland voorwaarden heeft opgelegd bij de steun die Curacao heeft ontvangen. Ambtenaren zijn er in salaris en vakantiedagen op achteruit gegaan. Als dit terug gedraaid moet worden dan gata dit via een Landsbesluit en niet via het parlement.
 • [11:55] Isenia neemt het aantal aanslagen door dt tussen 2018 en 2022 is opgelegd. Er worden tevens taxatieve aanslagen opgelegd. De Belastingdienst is bezig met het aannemen van personeel. Er zijn momenteel 15 mensen nodig. Er zijn tot 1 juni 12.605 bezwaarschriften ingediend.
 • [11:49] de Ontvanger moet nog het één en ander voor elkaar krijgen. Het systeem moet verbeterd worden en daardoor is er nu vertraging. Indien een bankrekeningnummer foutief is, zal dat aangepast moeten worden via de website.
 • [11:47] Trona vertelt dat alleen mensen die geen sc hulden hebben bij de Belastingdienst restitutie krijgen. Er volgt een algemene verrekening. Er wordt rekening gehouden met uitstel in verbaand met bezwaar. Het bankrekeningnummer dient bekend te zijn bij het belastingkantoor om te kunnen betalen.
 • [11:42] Trona zegt dat de Ontvanger benadrukt dat er wel degelijk restitutie betaald wordt. In het eerste half jaar van 2018 is 42,1 miljoen betaald. Trona laat een grafiek zien waauit blijkt hoeveel restitutie per half jaar is betaald. Van januari tot en met juni is meer dan 70 miljoen aan restitutie betaald.
 • [11:39] Isenia vertelt dat iedere burger aangifte moet doen. Alle kosten mogen afgetrokken worden, waaronder rente en hypotheek. Burgers die restitutie willen moeten binnen 3 jaar aangifte doen en ze krijgen restitutie als het bedrag hoger is dan 150 gulden. De aangifte kan nu ook volledig digitaal. Er zijn volgens Isenia veel burgers die hulp nodig hebben bij de aangifte.
 • [11;37] Silvania zegt dat sinds hij minister is, ontdekt heeft dat er veel aanslagen niet opgelegd worden. Hij geeft het woord aan jamila Isenia.
 • [11:30} Pers in de perszaal.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram