dinsdag 4 oktober 2022 15:16
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
18 november 2021

De overheid geeft vanmiddag een persconferentie over de duurtetoeslag. Premier Gilmar 'Pik' Pisas, minister van Financiën Javier Silvania, sectordirecteur van het financieel- en begrotingsbeleid Lysette Melfor en vertegenwoordiger van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) Royston Sling zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur en NU.cw is erbij voor de vertaling in het Nederlands.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • [12:29] Tot zover de persconferentie. Hartrelijk dank voor je aandacht voor dit Liveblog. Graag tot vanmiddag 14.30 bij het volgende Liveblog.
 • [12:28] Het signaal met Forti is onderbroken.
 • [12:28] Pisas zegt dat hij hoopt dat wat meer duidelijk is geworden wat er in de Uitvoeringsagenda staat inzake de duurtetoeslag.
 • [12:26] AOV is de verantwoordelijkheid van de minister van SOAW, maar er wordt gekeken naar hoe daar bezuinigd kan worden. Er zal niet gekort worden bij de bevolking die het al zwaar genoeg heeft.
 • [12:23] Silvania zegt dat hij op een eerder moment andere uitlatingen heeft gedaan over de duurtetoeslag, maar hij was toen nog niet op de hoogte van het gehele dossier. Er is volgens Silvania geen akkoord om de duurtetoeslag af te schaffen. Sling zegt dat er in de werkgroep duurteslag is overlegd over documenten en toen is duidelijk geworden wat de problematiek was inzake duurtetoeslag.
 1. [12:20] Silvania wil niet ingaan op de vraag over produkten die alleen maar duurder worden. Pisas zegt zich ervan bewust te zijn dat het transport duurder wordt en daardoor artikelen. Wereldwijd is dit volgens hem zo. We moeten alternatieven vinden waaronder eigen produktie van voedsel. Er zijn volgens Pisas bedrijven die hun prijzen flink hebben opgeschroefd en hier zal ook axtie tegen ondernomen worden.
 • [12:16] Pisas zegt dat je regering probeert andere inkomsten te krijgen. Als de raffinaderij zal openen, zal dat ook geld binnenbrengen. Ook erfpacht kan extra geld binnenbrengen. Er zijn volgens Pisas veel verzoeken vpoor erfpachtterreinen. Voor het nieuwe jaar zal er meer geld binnenkomen door nieuwe initiatieven. We moeten voorkomen om extra maatregelen te treffen die ook de pensionado's zullen treffen.
 • [12:14] Een van de ideeeen om verder te bezuinigen is om te korten in de kersbonus van ambtenaren. Ook het innen van premies op de AOV/AOW zou volgens Silvania een optie zijn voor de dorige regering. Dat wil Silvania. Er moet meer geld binnenkomen, vindt hij.
 • [12:13] Nederland wil ook in 2022 liquiditeitssteun geven, zegt Silvania. Nederland heeft Curacao geld geleend tegen bepaalde voorwaarden en daar zal aan voldoen moet worden.
 • [12:11] Het Cft werkt volgens Silvania niet meer voor de regering. Hij had verwacht een volledig dossier te ontvangen en niet een selectie. Silvania zegt dat Gijsbertha beslist kan hebben niet te korten in de dduurtetoeslag, maar dat is niet voldoende. Er is een gat van 10 miljoen gulden wat opgelost moet worden.
 • [12:08] Silvania zegt dat er nu onderhandeld moet gaan worden met Nederland om niet aan de duurtoeslag te zitten. Er zal dan een compromis gevonden moeten worden en er zal met alternatieven gekomen moeten worden.
 • [12:08] Silvania zegt dat de vorige regering probeerde om de duurtetoeslag van tafel te krijgen. Het is niet zo, zoals Gijsbertha zegt, dat dit ook inderdaad het geval. Nederland is wel akkoord gegaan om niet te korten in de duurtetoeslag. Silvania heeft Gijsbertha om bewijs gevraagd van de afspraak dat de duurtetoeslag van tafel is. Er is een mail van Daisy Carolus hierover. Ze heeft volgens Silvania een selectie van documenten naar hem gestuurd en dat vindt hij vervelend aangezien hij niet het hele dossier tot zijn beschikking heeft.
 • [12:04] Hij is zich ervan bewust dat maatregelen pijn doet. Hij probeert een zo gebalanceerd mogelijke beslissing te nemen.
 • [12:03] Silvania zegt dat het er niet om gaat wat hij zegt of wat Gijsbertha zegt, maar om de brief vanuit Nederland. Daarin staat dat de duurtetoeslag omlaag moet. Op dit moment is er een afspraak met Nederland om op 15 december met nieuwe voorstellen te komen.
 • [12:02] De vragenronde van de pers begint.
 • [12:02] Pisas benadrukt dat zijn regering veel doet voor pensionado's. Ook in de onderhandelingen met Nederland is daar rekening mee gehouden. Er is nog geen duidelijkheid over een oplossing en hier moet verder over onderhandeld worden met Nederland.
 • [12:00] De overheid heeft het recht om eigendommen van pensionada's mee te tellen bij het pensioen, maar dit is wel aan regels gebonden. Indexering van de duurtetoeslag meer dan 10 procent is niet meer mogelijk, dit blijkt ook uitspraken van de rechter.
 • [11:57] De kosten voor de overheid van de duurtetoeslag zijn afgenomen. Dit heeft ook met de manier waarop de indexering wordt toegepast. Sling gaat terug naar het Landspakket. Het is volgens Sling niet mogelijk dat mensen meer dan 100 procent van hun laatst genoten salaris ontvangen.
 • [11:54] In 1998 is een nieuwe pensioenwet ingevoerd en is de duurtetoeslag dus niet meer van kracht. De pensioenuitklering is sindsdien aanzienlijk toegenomen. Sinds januari 2016 heeft niemand meer recht op de duurtetoeslag.
 • [11:52] Royston Sling legt uit wat de duurtetoeslag is. Het gaat hierbij om een toelage op het pensioen die voor rekening komt van de regering. Er is in het verleden ook indexering toegepast op salarissen. Als mensen met pensioen gaan ontvangen ze een pensioenuitkering. Dit pensioen was eigenlijk te weinig doordat er niet uitgekeerd werd op basis van het juiste laatst gebnoten salaris. Om dit te corrigeren werd de duurtetoeslag ingevoerd in het verleden.
 • [11:47] Pisas roept de bevolking op om vertrouwen te hebben in zijn regering. Silvania zegt dat hij bij zijn aantreden werd geconfronteerd met de duurteslag. Volgens zijn voorganger Gijsbertha was de duurtetoeslag van tafel. Silvania erkent dit. In een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft aan Silvania wordt geschreven dat het TWO niet heeft ingestemd met een memo. In de uitvoeringsagenda en het Landspakket staat de duurtetoeslag vbermeld.
 • [11:43] Er is de indruk gewekt dat er fondsen waren voor de duurtetoeslag, maar dit bleek volgens Pisas niet het geval. Pisas wil laten zien dat zijn regering verantwoordelijk is. Pisas zegt dat de minister van Financiën de dingen zegt zoals ze zijn. Dat kan boze reacties opleveren.
 • [11:41] In dit document is de start gegeven voor de duurtetoeslag. Er wordt geciteerd uit het Landspakket. Op 28 februari is een plan van aanpak geformuleerd. Op 15 augustus 2021 zijn afspraken gemaakt om vervolg te geven aan de afspraken.
 • [11:39] Gilmar Pisas zegt dat het een goed moment is om over de duurtetoeslag te praten. Pisas zegt dat het niet deze regering is die de aanzet hiertoe heeft gegeven. Hij wil zijn gedachten graag delen. Op 20 november is de onderlinge regeling inzake het Landspakket getekend. Er zijn daarin 8 onderwerpen genoemd.
 • [11:29] De persconferentie is vertraagd en begint over zeven minuten.
 • [11:27] We zijn in afwachting van de persconferentie.
 • De persconferentie begint om 11.30 uur.
Bron: Facebook / Javier Silvania
-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram