vrijdag 15 september 2023 14:46
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
14 september 2021

Het bestuurscollege (BC) vindt het teleurstellend dat de doorgevoerde verbeteringen van de gedeputeerde Hennyson Thielman tot nu toe niet gerealiseerd zijn en niet zijn terug te vinden in zijn adviesbrief van het College Financieel Toezicht (Cft) van één september.

Het Cft reageert in de brief op de begroting van 2022 van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). In deze begroting is de relatie gelegd tussen de beleidsvoornemens en de financiële middelen. Voorheen bestond de begroting van OLB slechts uit een opsomming van reguliere taken en acties van voorgaande jaren met een technische uitleg van de cijfers. De beleidsplannen werden niet duidelijk benoemd. Volgens het BC leidde dit er toe dat de directies van het OLB tijdens het begrotingsjaar geen duidelijke prioriteitstellingen waren gekoppeld aan de financiële middelen voor de uitvoering.

Op 29 juni 2021 vond er gesprek tussen het Cft en het BC plaats. In dit gesprek kreeg het BC het advies om de algemene reserves in te zetten. Er is op basis van deze afspraak besloten dat in de begroting van 2022 er extra middelen beschikbaar worden gesteld om te kunnen investeren in Bonaire. Door een klein deel van de algemene reserves aan te klampen worden middelen beschikbaar om de begroting sluitend te maken. Nadat er een analyse is gedaan van de financiële positie van het OLB is er gebleken dat het aanwenden van twee miljoen dollar uit de algemene reserves aanvaardbaar moet zijn.

Het BC gaat een deskundige inhuren om een risicoanalyse te doen. Dit gaat de basis vormen voor een nieuwe berekening van het weerstandvermogen. De uitkomst van de analyse wordt vastgelegd in de nota. Ook zal de deskundige een nota reserves en voorzieningen gaan opstellen. Hierin staan de concrete bestedingsplannen.

Het OLB moet volgens het Cft nauwkeuriger omgaan met het personeelsbudget en de open vacatures moeten beter begroot worden. Hiervoor is er een medewerker aangenomen. Het wordt hierdoor overzichtelijker en preciezer welke bedrag er beschikbaar is voor de in te vullen vacatures. Dit zorgt voor een verlaging van het budget vergeleken met voorgaande jaren. Het Cft heeft dit eerder opgemerkt en de toelichting staat in de ontwerpbegroting 2022. Het college stelt hier in een brief van een september vragen over.

Bron: Antilliaans Dagblad
-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram