zaterdag 2 maart 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

APC Bank en Eleonora hebben besloten om de samenwerking te beëindigen, als gevolg hiervan trad Eleonora per 9 augustus 2021 af als bestuurder van APC Bank en als commissaris van PSB Bank, een dochter van APC Bank.

Eind januari 2021 trad Eleonora als bestuurder van APC Bank toe, na eerst voorzitter te zijn geweest van de Raad van Commissarissen bij de oprichting van APC Bank in april 2020.

APC Bank en haar stakeholders werken onvermoeid door aan de opzet van een stevige bank van de toekomst. De processen en inrichting vergen meer tijd ter waarborging van een solide bank waar onze klanten op kunnen rekenen.