dinsdag 21 september 2021 21:51
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
5 augustus 2021

Het jaar 2020 gaat de historie in als een bijzonder moeilijk jaar doordat de coronapandemie de boventoon heeft gevoerd met grote impact op de economie. Desondanks presenteerde het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) afgelopen week, op 30 juli, het jaarverslag 2020, om niet voorbij de gaan aan de verplichting vanuit de Landsverordening APC.

De voorzitter, directeur en adjunct-directeur, respectievelijk Philip Martis, Evelyn Kruithof-Bor en Ramiro Griffith, overhandigden het jaarverslag aan minister van Financiën Javier Silvania. Het jaarverslag van het voorgaande jaar moet standaard vóór 1 augustus van het lopend kalenderjaar vastgesteld worden en aan de minister aangeboden. In het jaarverslag wordt, naast het rapporteren over de cijfers, ook teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed waren op het pensioenfonds in het jaar 2020.

De Curaçaose economie werd de afgelopen jaren geconfronteerd met grote uitdagingen en aanhoudende onzekerheden met betrekking tot het voortbestaan van de raffinaderij, de economische situatie in Venezuela, het ontbreken van een optimale luchtverbinding, het uitblijven van activiteiten in de havensector, waardoor het eiland weinig tot geen economische groei doormaakte.

In maart 2020 werden 'draconische maatregelen' getroffen door de overheid ter voorkoming van een uitbraak van het Coronavirus waaronder een “lockdown” van het eiland en het nagenoeg stil leggen van het vluchtverkeer. Dit was een grote klap voor de reeds fragiele economie van het eiland.

De bloeiende toeristische sector kwam abrupt tot halt, economische activiteiten werden stilgelegd in afwachting van de ontwikkelingen met betrekking tot de pandemie. De overname van de raffinaderij werd door de wereldwijde ontwikkelingen in de petrochemische-industrie vertraagd. Vele bedrijven zagen zich genoodzaakt personeel af te vloeien waardoor het werkloosheidspercentage enorm toenam.

Door de verdere verslechtering van de economie, hebben de financiële instellingen op het eiland waaronder ook APC, een moratorium op aflossingen rente ingesteld voor het jaar 2020 voor hun relaties die het meest en direct geraakt zijn in de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten. Het moratorium gold aanvankelijk voor 3 maanden alleen, doch werd deze verlengd tot eind december 2020 gezien de omstandigheden.

Voor APC stond het jaar 2020 in het teken van de oprichting van APC Bank die een maand later in mei 2020 de PSB Bank overnam. Er is hard gewerkt om de Bank op te zetten in deze uitdagende tijden van digitalisering, strenge regelgeving en risicomanagement die de financiële sector doormaakt. APC Bank en haar stakeholders werken onvermoeid aan de strategie voor de opzet van een stevige bank van de toekomst. De processen en inrichting vergen veel tijd ter waarborging van een solide bank waar onze klanten op kunnen rekenen. Gedurende 2020 heeft het fonds haar vastgoed portefeuille uitgebreid met de acquisitie van het Zeelandia Office Park en het alom bekende Plaza Hotel op de veiling. Ook werd de nieuwbouw te Asteroidenweg hervat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram