vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Politieke partij KEM is niet te spreken over het Reglement van Orde in het Parlement. Volgens partijleider Michelangelo Martines zijn de regels zo opgesteld dat eenmansfracties zoals zijn eigen partij nauwelijks vergaderingen kunnen aanvragen.

Volgens procedure moeten minimaal 3 Statenleden een voorstel voor een vergadering ondersteunen zodat deze kan plaatsvinden. Dat geldt ook voor ingediende moties en voorstellen tijdens vergaderingen. Eenmansfracties die vergaderingen willen aanvragen moeten daarvoor dus bij andere partijen aankloppen voor steun.