woensdag 6 juli 2022 21:18
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
8 januari 2021

Onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsmarkt en het justitiële systeem zijn de sectoren die prioriteit hebben in het actieplan dat de overheid heeft samengesteld in het kader van het uitvoeren van het zogenaamde Landspakket. Dat zegt minister-president Eugene Rhuggenaath.

In zijn periodieke videoboodschap aan de bevolking vertelt hij over de voortgang van de financiële crisis als gevolg van de Covid -19 pandemie.

Het landspakket is een reeks aan hervormingen die de Curaçaose regering moet doorvoeren ter verbetering van de sociaal-economische situatie. Dat is het gevolg van de afspraak die is gemaakt in november vorig jaar toen het politieke akkoord is getekend tussen Nederland en Curaçao over financiële steun.

"De dagelijkse strijd tegen de verspreiding van Covid-19 heeft ons er niet van weerhouden aandacht te besteden aan het belangrijke traject dat moet leiden naar realisatie van het landenpakket", aldus de premier.

Gedurende het laatste kwartaal van 2020 heeft de overheid het actieplan geformuleerd en ook de uitvoeringsagenda. Dat is een invulling van de concrete stappen met betrekking tot de voorwaarden uit het landspakket, behorend bij de financiële steun.

Het actieplan bestaat uit 49 thema's, maar vanwege de beperkte beschikbare capaciteit wordt begonnen met twintig projecten. Bij de projecten gaat het onder meer om investeringen in het onderwijs, steun aan aan bedrijven ter behoud van werkgelegenheid en versterking van het investeringsklimaat.

Het formuleren van het actieplan en het vaststellen van de uitvoeringsagenda is in samenwerking gedaan met een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Volgens Rhuggenaath is het een actieplan waarin de doelen goed en zeer duidelijk zijn vastgelegd en ook de tijdspanne waarin het moet gebeuren. "Op die manier kan de voortgang goed gemonitord worden", zegt Rhuggenaath.

Hij zegt verder dat de verantwoordelijkheid om de verschillende trajecten te realiseren in handen van de Curaçaose regering blijft. Daarom zijn de verschillende ministeries en ministers er vanaf het begin bij betrokken geweest als trekkers van de projecten.

Eind januari moeten alle uitvoeringsplannen klaar zijn. "Met de voortvarendheid waarmee we de laatste tijd aan het werk zijn geweest, ben ik zeer optimistisch over het halen van deze deadline", aldus premier Rhuggenaath.

Kijk hier naar de videoboodschap met Nederlandse ondertiteling:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram