dinsdag 9 maart 2021 01:19
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
15 december 2020

De overheid geeft een persconferentie over de resultaten van de evaluatie van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De live vertaling in het Nederlands is via deze liveblog te volgen.

Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) en epidemioloog Izzy Gerstenbluth spreken bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur en in dit Liveblog lees je de Nederlandse vertaling.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • Tot zover de persconferentie. Deze Liveblog is hiermee ten einde. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende keer.
 • De cijfers gaan omlaag en Rhuggenaath hoopt dat dat zo blijft. Aan het eind van het jaar is het tijd voor reflectie. Laten we goed op elkaar passen.
 • Rhuggenaath wil vermijden dat er een beeld ontstaat dat de regering zweeft bij het nemen van maatregelen in de horeca.
 • We moeten vuurwerkshows vermijden, maar het team dat daar mee bezig is, staat open voor suggesties.
 • Mark Rutte heeft gisteren niet-noodzakelijke reizen afgeraden. het was een boodschap die geen enkele premier wil geven aan het eind van het jaar, zegt Rhuggenaath. Samen met de sector moet gekeken geworden hoe we terug naar code geel komen. We zijn in grote mate afhankelijk van de toeristen van Nederland. We zullen moeten kijken hoe we minder afhankelijk worden van de Nederlandse markt.
 • Het testen nadat mensen hersteld zijn, loopt nog niet goed. Het is belangrijk om te weten of je nog positief bent of niet. We willen het virus afremmen en daarom willen we testen. Binnen blijven is het belangrijkst. Het testbeleid is dat als je positief bent, je in ieder geval 1 week binnen blijft. Als je geen symptomen meer hebt, dan wachten we nog een paar dagen voordat je weer naar buiten kunt. De wetenschap zegt dat mensen negen dagen besmettelijk blijven. Maar de vraag is na welk moment.
 • Het duurt volgens Gerstenbluth lang voordat je een afspraak krijgt om je te laten testen. Dit heeft met technische factoren te maken. Ben je zelf besmet, neem dan zelf ook actie en kijk naar je close contacts. Geef die door aan EPI.
 • Wat de restverschijnselen zijn van mensen zijn die Covid hebben gehad daar is Gerstenbluth nog niet echt mee bezig. Het ontbreken van smaak en geur en het blijven hoesten, hoor je veel. Ook vermoeidheidsverschijnselen blijven bij sommige patiënten.
 • Gerstenbluth zegt dat het belangrijk is om afstand te houden. Als er één ding is waar je je aan moet houden, is het afstand houden. Er is nog vaccin en het zal er niet binnen een paar maanden zijn.
 • De communicatie wordt voorbereid over hoe we de feestdagen kunnen vieren. De verantwoordelijkheid over hoeveel mensen er in een huishouden kerst kunnen vieren ligt bij mensen zelf. De overheid gaat daar nog meer informatie over geven. Gerstenbluth voegt daaraan toe dat omdat de premier zei dat hij met zeven mensen de feestdagen door zal brengen, dat iedereen dat moet doen. Gebruik je common sense hierin.
 • De overheid blijft evalueren wat er wel en niet kan. De belangen van ondernemers worden hier zeker in meegenomen.
 • De blackout helpt volgens Gerstenbluth in ieder geval dat mensen een aantal dagen niet samen konden komen.
 • Als je nu griepverschijnselen hebt dan wordt je waarschijnlijk getest. Of dat vandaag of morgen gebeurt is niet van belang. Je moet binnen blijven als je symptomen hebt. De test heeft geen invloed op je herstel. Het testen is bedoeld om te kijken of je besmet bent of niet. Een blackout heeft daar weinig invloed op.
 • Wat vuurwerk betreft moet er naar een balans worden gezocht. Helemaal geen vuurwerk afsteken, kan ook niet. Het gaat om de agglomeratie bij het afsteken van vuurwerk. Het afsteken kan ook leiden tot verwondingen wat meer druk op de medische zorg kan leggen.
 • Het team van de overheid kijkt naar de activiteiten tijdens het einde van het jaar. Over het algemeen trekt het afsteken van vuurwerk groepen mensen en dat kan op dit moment niet. Wat er wel kan, zal de komende tijd worden gecommuniceerd. Zelfs als de cijfers de komende tijd blijven dalen, zullen er maatregelen van kracht blijven.
 • Rhuggenaath zegt dat de meerderheid van de mensen zich goed gedraagt en zich aan de regels houdt. Maar om de cijfers echt naar beneden te krijgen, moet iedereen zich aan de maatregelen te houden. Neem afstand van anderen. Twee meter minimaal, maar beter is drie meter. We moeten ons gedrag en onze cultuur tijdelijk aanpassen. Nara de snek kan nu echt niet. Met een jacht of boot erop uit kan nu ook niet.
 • De meerderheid van de besmettingen vinden thuis plaats. Als iemand het virus naar huis meeneemt, is het logisch dat de mensen thuis besmet worden. Daarom is het belangrijk je aan de maatregelen te houden. Die maatregelen worden niet voor niets ingesteld. Het virus komt niet uit het plafond vallen. Je wordt ergens anders besmet en vervolgens neem je het mee naar huis. Daarom zijn er regels en maatregelen.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Er moet wetenschappelijk bewijs zijn dat het vaccin veilig en effectief is. Als dat er niet is dan wordt het vaccin niet gegeven.
 • Eén van de meest effectieve maatregelen om mensen te beschermen tegen het virus is een vaccin. Als je geinfecteerd bemt, dan zullen de antistoffen ongeveer een half jaar actief blijven. De antilichamen leven dus niet heel erg lang in je lichaam. Bij het geven van een vaccin krijg je weerstand tegen Covid. Maar niemand weet voor hoe lang. Er zijn mensen die zeggen dat het vaccin niet veilig zou zijn. Ook zijn er twijfels over de snelheid van het produceren van een vaccin. Het vaccin moet veilig zijn, aldus Gerstenbluth. Tijdens onderzoek wordt gekeken naar de werking en de effectiviteit en dat is gedaan.
 • De cijfers laten zien dat we de goede kant opgaan, maar we moeten nog steeds oppassen. Kijk maar wat er in Nederland gebeurt. Er zijn mensen die zeggen dat deze epidemie fake zou zijn. Kijk dan eens wat er in het ziekenhuis gebeurt. Je mag dit niet negeren. Kijk naar de symptomen die deze mensen hebben zoals kortademigheid. Dat laat zien dat we dit virus serieus moeten nemen. Maar zoals al eerder gezegd wordt de meerderheid van de mensen niet ernstig ziek.
 • Er zijn mensen die zeggen dat niet alles gezegd wordt en dat er meer mensen overlijden aan Covid. De data in de grafiek komen van Kranshi. Er is niet veel verschil te zien met de voorgaande jaren in het aantal overlijdensgevallen.
 • dan de ziekenhuisopnames. Die blauwe lijn laat het totaal opgenomen patiënten zien. Het maximum was 19 opgenomen mensen. De rode lijn laat het aantal intensive care opnames zien. Dit is nog beheersbaar. We willen wel dat die cijfers omlaag gaan.
 • De maatregelen kunnen nog niet afgeschaald worden omdat we er nog niet zijn.
 • Het percentage dat positief test moet zo laag mogelijk worden. Dat is de grijze lijn in de grafiek. Er zijn een paar kleine golven geweest tot zelfs een positivityrate van 25 procent. Dat is nu weer lager. Doordat er maatregelen genomen zijn gaat de rate naar beneden. Dat duurt wel even.
 • Dan de positivityrate. De blauwe balken zijn de aantallen tests die gedaan zijn. Sinds vorige maand is te zien dat er veel meer mensen getest worden. Als je test dan is de kans dat er meer besmettingen naar boven komen. Maar als je maatregelen goed werken dan komen er niet meer besmettingen bij.
 • De volgende grafiek laat het aantal besmettingen onder mensen van boven de 65 zien. Dit aantal moet naar beneden want ze zijn kwetsbaar. We moeten per groep onder de tien procent blijven. We moeten de kwetsbare groepen extra blijven beschermen. Dat lukt niet altijd omdat mensen thuis komen met het virus.
 • Deze slide gaat over de leeftijden. Geel en blauw zijn de leeftijden tussen 25 en 64. Dit zijn de groepen waar veel besmettingen plaatsvinden. De groene balken zijn mensen boven 65. Dit is gelukkig niet de grootste groep want dit zijn mensen die veel risico lopen.
 • De blackout is geen conspiracy, maar heeft wel geholpen om mensen thuis te houden. We moeten de komende dagen gaan kijken wat er gebeurt met de cijfers. We moeten niet te snel conclusies trekken. Laten we kijken wat er deze week gebeurt met de cijfers.
 • We willen voorkomen dat er een lockdown komt. Je moet oppassen dat je de maatregelen niet te snel terugdraait. Het kan een momentopname zijn.
 • Dan de cijfers. Deze grafiek laat in het blauw het aantal besmettingen per dag zien. De rode lijn is het gemiddelde van zeven dagen. Je ziet dat de hoeveelheid besmettingen op een gegeven moment oploopt. Je zou kunnen zeggen dat de cijfers teruglopen, maar je moet toch oppassen. Dat zie je ook in Nederland. Het blijft op en neer gaan.
 • Als er geen maatregelen genomen zouden worden, dan zie je na twee weken de gevolgen. Er moesten dus maatregelen genomen worden. De focus is hoe laat je de bevolking zijn leven leven, maar met maatregelen. Gerstenbluth vindt het belangrijk te herhalen dat wat er nu gebeurt ons niet verrast.
 • Als je weet dat het virus zich via de lucht(wegen) verspreid, moeten we daar ons gedrag op aanpassen. Dus afstand houden en je niet in grote groepen ophouden.
 • Helaas heeft dit tot zieken en doden geleid. Maar het was nodig want een lockdown heeft zware lange termijn gevolgen. De maatregelen die nu genomen zijn, zijn juist genomen om een balans te vinden. Wat er nu gebeurt, is vanaf het begin gezegd en was dus voor iedereen duidelijk. Nu moeten we kijken hoe we de effecten tot een minimum beperken.
 • Izzy Gerstenbluth wil beginnen met de cijfers. Om de situatie van de afgelopen dagen weer te geven. Hij wil eerst eraan helpen herinneren waarom we in deze situatie zitten. Als er zware maatregelen zoals lockdown worden genomen heeft dit op de lange termijn ook gevolgen. Doordat ons land na de lockdown is opengesteld voor mensen van buiten, weet je dat het virus ook weer binnen zal komen.
 • De maatregelen die Nederland nu heeft opgelegd zijn zwaar en Rhuggenaath wenst iedereen in Nederland daar veel sterkte bij.
 • Er zijn echt andere manieren om de feestdagen te vieren, aldus Rhuggenaath. Hij wenst familie van overledenen veel sterkte. Op 15 december is het Dag van het Statuut. Het fundamenteel document van autonomie. Het is goed ondanks alles hier bij stil te staan. Bij onze zelfstandigheid, maar ook bij de banden die we hebben met Nederland en de andere eilanden.
 • Op het Brionplein zal geen viering van oud en nieuw plaatsvinden. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een activiteit om op een andere manier oud en nieuw te vieren. Dit alles om agglomeratie te voorkomen en dus besmettingen te voorkomen.
 • 21 December geeft de overheid weer een persconferentie, maar nu kan al gezegd worden dat de feestdagen anders dan normaal zullen worden gevierd. Paragashow, personeelsfeesten etc moeten op een andere manier plaatsvinden. Ook families moeten naar een andere manier van vieren zoeken. Virtueel kan er ook gevierd worden.
 • Hotels mogen alleen van 00.00 uur tot 01.00 uur vuurwerk afsteken. Hotelgasten mogen zelf geen vuurwerk afsteken.
 • Het team dat onderdeel uitmaakt van het strategisch team kijkt naar de mogelijkheden rondom de feestdagen. Verkoop en afsteken van vuurwerk worden aangepast. Voor persoonlijk gebruik blijft het mogelijk. Op de openbare weg of op priveterrein van een bedrijf is afsteken van vuurwerk niet toegestaan.
 • Het doel is het aantal besmettingen te verlagen. Het aantal actieve besmettingen moet ook omlaag. De medische zorg moet ontlast worden. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving.
 • Ondernemers worden zwaar getroffen door de maatregelen, maar we nemen de maatregelen niet zonder reden. Voorlopig blijven ze van kracht om op langere termijn de maatregelen te kunnen aanpassen.
 • Na evaluatie is gebleken dat de maatregelen van kracht blijven. Er kan nog niet worden afgeschaald. Rhuggenaath kan al wel zeggen dat de feestdagen onder dezelfde maatregelen zullen plaatsvinden.
 • Door de blackout kan het zijn dat er minder getest zijn, dus we moeten geen voorbarige conclusies trekken. Mensen houden zich nog niet voldoende aan de maatregelen. De maatregelen moeten echt worden nageleefd. Geen agglomeratie want daardoor zullen het aantal gevallen dalen.
 • Zoals beloofd zou er een evaluatie komen van de maatregelen die gelden tot 21 december. De cijfers dalen, maar we moeten de focus houden en blijven opletten. Er moeten geen voorbarige conclusies worden getrokken.
 • We moeten ook stilstaan bij Covid-19. Het zijn moeilijke tijden. Mensen in isolatie en mensen die hun leven hebben verloren. Sterkte aan de familie.
 • Eugene Rhuggenaath wil eerst stilstaan bij de overlast door de blackout. De regering heeft dit van dichtbij gevolgd. Voor de hele gemeenschap was de blackout vervelend. Er is een debriefing gegeven door Aqualectra en er is volgens Rguggenaath alles aan gedaan om tot een oplossing te komen. Staf en personeel worden door de premier gefeliciteerd voor het goede werk.
 • De persconferentie begint over vijf minuten.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram