vrijdag 4 december 2020
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Arubaanse regering heeft vrijdag tijdens een persconferentie aangekondigd dat er extra maatregelen zullen worden doorgevoerd om verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

De reden daarvoor is de dramatische stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen week. De nieuwe maatregelen zijn voor de komende twee weken.

Premier Evelyn Wever-Croes kondigde de volgende maatregelen aan: Met ingang van 5 december mogen er maar acht personen per tafel in restaurants eten. Op terrassen geldt het maximum van tien personen per tafel.

Per horeca-gelegenheid mogen binnen maximaal dertig gasten zijn en buiten zestig. Er mag niet gedanst worden. Het dragen van mondkapjes en afstand houden blijft verplicht. Rumshops mogen de komende twee weken niet open.

Ook de regels voor sportactiviteiten worden weer aangescherpt. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij wedstrijden. Muziekoptredens mogen met maximaal drie muzikanten plaats vinden, ongeacht of het binnen of buiten is.

Bij begrafenissen mogen niet meer dan dertig personen aanwezig zijn, op gepaste afstand en ook hier geldt dat mondkapjes verplicht zijn en de veilige afstand in acht moet worden gehouden.

Verder mogen er geen inkopen gedaan worden met meerdere mensen. Voor supermarkten en andere winkels geldt dat klanten in hun eentje boodschappen moeten doen en er niet meer klanten binnen mogen als ze geen afstand kunnen houden.

De Sint Maartense minister-president Silveria Jacobs laat weten dat er nog besprekingen gaande zijn met de Nederlandse regering. "Tot nu toe is er geen overeenstemming over de wet om toezicht te houden op de financiën op Sint Maarten", aldus Jacobs.

De premier zegt in een interview met Sint Maarten News dat, hoewel er nog steeds geen overeenkomst is met de Nederlandse regering, de bevolking van Sint Maarten erop kan vertrouwen 'dat de autonomie waarvoor het eiland heeft gevochten niet zal worden uitverkocht'. 

Jacobs zegt van mening te zijn dat Sint Maarten het zal redden door het hoofd hoog te houden. Wat er volgens haar ook gebeurt, er zal geen overname door de Nederlandse regering van het land komen. Ook zal Sint Maarten zijn autonomie niet verliezen, aldus Jacobs.

Op de vraag wat plan B is voor het land, aangezien er in de schatkist van de regering nog maar net genoeg is voor de salarissen van december, geeft Jacobs toe dat de minister van Financiën die verklaring een tijd geleden in het parlement van Sint Maarten inderdaad heeft gedaan.

Maar daarbij is volgens Jacobs geen rekening gehouden met de dagelijkse en maandelijkse inkomsten van het land. Daarmee hoopt ze ook na december de salarissen van ambtenaren te kunnen betalen.

Volgens de premier hebben Curaçao en Aruba zich gehaast om een overeenkomst met Nederlandaf te sluiten omdat ze geld tekort kwamen. Maar ze waren het volgens haar eigenlijk niet eens met de consensuswet die Nederland op tafel heeft gelegd. "Dat zal Sint Maarten niet overkomen", zo benadrukt ze.

Premier Jacobs erkent dat er dingen zijn binnen de overheid die verbeterd moeten worden, ze wil ervoor zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen. Ook zegt ze dat Sint Maarten haar uitdagingen moet identificeren. Daarvoor is ze in afwachting van een overzicht van het ministerie van Toerisme en Economie.

Dit zal worden meegenomen in de besprekingen met Nederland over liquiditeitssteun. Het bedrag dat Nederland bij het bereiken van een akkoord zal lenen aan Sint Maarten is 62 miljoen gulden, daarvan is 40 miljoen bestemd voor de zogenaamde SSRP-ondersteuning. Dat is de regeling van ondernemers op het eiland die steun krijgen om een deel van de salarissen van werknemers te  betalen.

Na twee lange vergadersessies deze week is de Landsverordening Uitzonderingstoestand, donderdagavond in de Staten aangenomen met elf stemmen voor en negen stemmen tegen.

Parlementslid Yaël Plet (MAN) diende namens zijn partij nog een amendement in, dat werd aangenomen. Daarin wordt bepaald dat in het geval van een noodtoestand het parlement binnen 2x24 uur bijeen moet komen om te bepalen hoe lang de noodtoestand moet duren.

Ook is duidelijker aangegeven wanneer de overheid in het geval van een noodtoestand een huis mag binnentreden. De noodwet bevat wetten en regels die de regering in staat stelt snel te kunnen handelen in geval van oorlog, natuurgeweld, terrorisme, een militaire inval of een andere ongebruikelijke toestand.

Minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) heeft aangegeven dit weekend al gebruik te willen maken van de mogelijkheden die de nieuwe noodwet biedt.  Volgens Girigorie biedt de noodwet de overheid het juiste gereedschap om effectiever te controleren op de naleving van de corona-maatregelen.

Dat betekent onder meer dat er meer consequenties komen voor mensen die zich niet aan de regels houden, zoals de avondklok en het verbod op drinken in het openbaar.

De bewindsman gaf aan dat de wet in werking treedt zodra die is gepubliceerd. Dat zal volgens hem snel gebeuren op de website van de overheid.

Het Openbaar Ministerie is volgens de minister al bezig met het maken van een zogeheten boetelijst, waarop staat welke boetes voor welke overtredingen van de corona-maatregelen kunnen worden gegeven.

Een 40-jarige Curacaoënaar is donderdag veroordeeld voor een schietpartij op 23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis. De opgelegde straf in hoger beroep is dezelfde als in eerste aanleg, namelijk 30 jaar.

Op de genoemde datum kreeg de politie in de avond melding van een schietpartij aan de Kaya Afghanis in Souax. Bij aankomst troffen de agenten drie op de grond liggende mannen aan waarvan er twee geen teken van leven meer gaven. Eén van de mannen, die schotwonden in zijn bovenlichaam had, werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor behandeling.

Uit getuigenverklaringen blijkt dat twee mannen met een automatisch geweer schoten hebben gelost op het drietal en er daarna te voet vandoor zijn gegaan. Ze stapten vervolgens in een nabij geparkeerde auto en reden weg. Het voorval vond plaats in een huis van een jonge kapper woonachtig in Souax.

Een 19-jarige en 23-jarige man hebben de schietpartij niet overleefd. Het derde slachtoffer heeft levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Na een langdurige medische behandeling in Colombia, waar hij meermalen op het randje van de dood heeft gebalanceerd, ondervindt hij nog steeds ernstige lichamelijke beperkingen die hoogstwaarschijnlijk blijvend zijn.

De dader werd bij het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld voor een dubbele moord maar het Hof kwam niet tot bewezenverklaring van een dubbele moord, maar tot een dubbele doodslag. Het Hof acht namelijk niet bewezen dat de verdachte van tevoren het plan had om naast de kapper ook de twee in de kapperszaak aanwezige personen te beschieten.

Volgens de rechter kan evenmin vastgesteld worden dat de verdachte wist dat zij daar aanwezig waren. De beslissing om ook op hen te schieten vond plaats in een heel kort tijdsbestek, zodat moord daarmee niet bewezen kan worden.

Het schieten op de kapper levert wel een poging tot moord op. De verdachte heeft die avond ruim de tijd gehad en genomen om na te denken wat hij zou doen als hij niet betaald zou worden door de kapper voor een geleverd vuurwapen, aldus de rechters.

Volgens het Hof heeft de verdachte zich aan zeer ernstige feiten schuldig heeft gemaakt. Hij is met een shotgun op de slachtoffers afgegaan en heeft gericht op hen alle drie geschoten. Alle slachtoffers zijn vol geraakt in de borst en één werd ook in het hoofd geschoten. "De onverschilligheid waarmee de verdachte tot deze schietpartij is overgegaan is even laakbaar als schokkend te noemen", zo stelt het gerecht.

Het handelen van de verdachte heeft de samenleving van Curaçao bovendien ernstig geschokt. Niet alleen omdat er drie slachtoffers te betreuren zijn, maar tevens omdat de verdachte een professioneel shotgun instructeur was en in dienst was van een bedrijf dat mensen en hun goederen beveiligt, aldus de drie rechters.

Verder heeft het Hof ook gelet op de conclusies van de deskundigen, de psycholoog en psychiater, in deze zaak, die hebben aangegeven dat het herhalingsgevaar bovengemiddeld is en de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is.

Curaçao registreerde donderdag 82 corona-besmettingen. Dat heeft de overheid bekend gemaakt. Het aantal is beduidend lager in vergelijking met de afgelopen dagen omdat bij het aankondigen van de cijfers nog niet alle resultaten binnen waren. Daarbij gaat het om de resultaten van één laboratorium.

Met de bekendmaking van de nieuwe cijfers is het totaal aantal actieve besmettingen inmiddels gestegen tot 1488. Gisteren zijn 27 personen hersteld. 

Twaalf mensen liggen in het ziekenhuis, waarvan twee op de intensive care.

Van de nieuwe geregistreerde gevallen kunnen er 18 gelinkt worden aan bestaande gevallen.

De Algemene Rekenkamer haalt in een rapport snoeihard uit naar voormalig gevolmachtigd minister Marvelyne Wiels. De Rekenkamer deed onderzoek naar de verkoop van het Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag.

Wiels was niet gemachtigd om tot verkoop over te gaan en handelde in strijd met de Staatsregeling, concludeert de Rekenkamer. Ook tot de verkoop van de ambtswoning van Wiels was geen opdracht gegeven.

Wiels had ook geen formele opdracht gekregen van de regering Asjes om tot verkoop van haar ambtswoning over te gaan. De Rekenkamer keek ook naar de aankoop van het nieuwe Curaçaohuis aan de Prinsengracht in Den Haag.

De Staten gaven uiteindelijk geen toestemming voor de verkoop, waardoor deze niet doorging.

De hele verkoop lijkt volgens Persbureau Curaçao op een handjeklap tussen de regering Asjes en partijgenoot en gevolgmachtigde minister Marvelyne Wiels. Asjes had de zaak wel geaccordeerd in de Raad van Ministers, maar had niet gecontroleerd of het goedkeuringsverzoek van Wiels wel aan alle wettelijke bepalingen had voldaan.

Nederland heeft dertig miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderwijs op Curaçao. Dat is geen luxe. Alleen al door het taalprobleem sneuvelen veel leerlingen voortijdig. De Nederlandse ochtendkrant Trouw besteedt in een reportage op haar website aandacht aan de situatie in het Curaçaose onderwijs en de rol van ouders hierin.

De twaalfjarige Yunaiska Lucas de Jesus is een van de leerlingen uit de achterstandswijk Otrobanda die door hard werken een havo-advies hebben gekregen. Maar de Nederlandse taal blijkt een barrière. Alleen door haar wilskracht, ze wil advocaat worden, zal ze die kunnen overwinnen.

In het kleine huisje waar ze met haar ouders en zusje Wengerly (17) woont, vertelt ze dat ze in het dagelijks leven uitsluitend Papiaments praat, zoals vrijwel iedereen op Curaçao. Nederlands is een vreemde taal die ze amper spreekt. Op het Kolegio Santa Famia, waar ze naar de basisschool ging, worden alleen de vakken rekenen en taal in het Nederlands gegeven, alle overige communicatie gebeurt in de landstaal.

Nu ze op het Maria Immaculata Lyceum (MIL) zit, breekt dat haar op. Zoals ze zelf zegt, bestaat haar dag uit “...naar school gaan, eten, en dan huiswerk, huiswerk, huiswerk”. Daar is ze drie tot vier uur per dag mee bezig. “Daarna kijkt ze nog wel even televisie op haar telefoon”, vult Wengerly lachend aan.

Ze zitten in de propvolle kamer met de voordeur op een kier. Alleen de ventilator geeft verkoeling. Wengerly vertelt dat Yunaiska de ene week online les krijgt en de andere week naar school gaat. “Binnenkort moet ik ook online lessen volgen, terwijl we maar één laptop hebben.”

Yunaiska heeft op school geen pauze, omdat ze dan met een vijftiental leerlingen extra Nederlandse les krijgt. Voorlopig alleen begrijpend lezen: veel leerboeken zijn in het Nederlands. Hoewel ze zucht over zo veel schoolwerk, is ze blij met de school. “De juffrouw helpt je en de andere leerlingen ook. We maken soms samen huiswerk en de meesten zijn heel sociaal. Maar sommigen vechten in de klas of maken ruzie.”

Lees de hele reportage hier.

Koning Willem-Alexander heeft donderdag gesproken met mensen die zich op Sint Eustatius en Saba inzetten bij de bestrijding van het coronavirus. Het ging om een onlinemeeting, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend. De koning sprak met vertegenwoordigers van organisaties die de gevolgen van het virus bestrijden.

Eerder had de koning al videogesprekken met vertegenwoordigers van de medische sector en de sectoren onderwijs en economie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Woensdag sprak Willem-Alexander met mensen op Bonaire.

Koning Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima zijn tijdens de coronapandemie betrokken bij allerlei sectoren. Zij spreken door middel van telefoon- en onlinegesprekken met mensen uit die sectoren. Waar mogelijk gaan ze ook op werkbezoek.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram