zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Een medewerker van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is door de korpsbeheerder  onvoorwaardelijk ontslagen vanwege ‘ernstig plichtsverzuim’. Hij trok onnodig zijn dienstwapen in een horecagelegenheid op Saba. Dat maakt het KPCN via een persbericht bekend. 

Het plichtsverzuim kwam naar voren in een disciplinair onderzoek dat gestart werd, nadat het korps informatie over oneigenlijk gebruik van het dienstvuurwapen door de medewerker binnenkreeg.

Begin dit jaar ontving de korpsleiding informatie dat de politiemedewerker tijdens de jaarwisseling bij een incident in een horecagelegenheid op Saba zijn dienstvuurwapen zou hebben getrokken. De medewerker was op dat moment niet aan het werk. Deze informatie leidde tot zowel een disciplinair onderzoek door het Bureau Interne Zaken van KPCN als een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche. Tegen de betreffende medewerker werd aangifte gedaan.

De medewerker werd bij aanvang van het disciplinair onderzoek al op non-actief gesteld en heeft de afgelopen periode niet gewerkt. Begin mei kreeg hij het voornemen tot onvoorwaardelijk ontslag uitgereikt en had vervolgens zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Na het verlopen van de bezwaarperiode is het strafontslag nu definitief. Omdat het strafrechtelijk onderzoek naar de zaak nog loopt, is het niet duidelijk of er ook strafrechtelijke consequenties voor de medewerker zullen volgen. 

“Plichtsverzuim verwijst naar het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, het overtreden van voorschriften, of het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden zou moeten nalaten of doen. Dit gedrag varieert van kleine nalatigheden tot ernstige schendingen van regels en voorschriften”, aldus het KPCN.

Laat de eerste reactie achter