woensdag 24 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een aanslag van de Belastingdienst zal in het vervolg automatisch leiden tot uitstel van betaling. Dit is volgens de Belastingsdienst een belangrijke verandering in haar werkwijze wat belastingplichtigen veel administratieve lasten zal besparen. Tot nu toe moesten belastingplichtigen apart om uitstel van betaling vragen bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag. Dit leidde vaak tot ongewenste invorderingsacties. Dat meldt de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren maandelijks uitstel van betaling toegekend voor bezwaarschriften en dit uitstel ingetrokken na afhandeling. Echter, door de maandelijkse frequentie konden er toch aanmaningen of dwangschriften worden verstuurd. 

Vanaf nu wordt de frequentie verhoogd naar wekelijks en wordt er gewerkt aan een systeemkoppeling, zodat uitstel van betaling direct wordt toegekend zodra een bezwaarschrift is geregistreerd. Deze beleidswijziging betekent dat belastingplichtigen niet langer afzonderlijk een verzoek tot uitstel van betaling hoeven in te dienen.

De Belastingdienst hoopt dat deze aanpassing zal bijdragen aan een efficiëntere en klantvriendelijke afhandeling van belastingzaken.

1 reactie

  • Andres Opmerker

    Hopelijk wordt dan nu ook de teveel betaalde belasting sneller teruggegeven en om verwarring te voorkomen niet meer verrekend met nog te betalen sociale lasten.

Plaats een reactie