zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) heeft een nieuwe bezoekersregeling. Dat maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland bekend.

De regeling onder de naam ‘Relatiebevorderend Bezoek (RBB)’ geeft gedetineerden de mogelijkheid om één keer per maand bezoek te ontvangen zonder toezicht. De vorm van bezoek zou moeten bijdragen aan het behouden en versterken van banden met familie en partners, wat belangrijk is voor terugkeer in de samenleving. Voor het bezoek zijn speciale ruimtes gecreëerd.

Aan de RBB zit wel een aantal criteria, namelijk dat een gedetineerde gedurende zes aaneengesloten maanden in een normaal beveiligde inrichting moet hebben verbleven en de relatie tussen de gevangene en de bezoeker moet hecht zijn. Daarnaast moet het bezoek bijdragen aan re-integratie en de belangen van opsporing en vervolging mogen niet in gevaar komen.

Niet alle gevangenen hebben recht op dit bezoek. Het is een gunst die verleend kan worden door de directeur van de inrichting, nadat een verzoek is goedgekeurd.

Het bezoek mag 1,5 uur in totaal duren en vindt een keer per maand plaats. De nieuwe bezoekersregeling is maandag ingegaan.

Laat de eerste reactie achter