vrijdag 12 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Papiaments is donderdag in Nederland officieel erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland bekend. 

In 2021 werd op Bonaire de Bestuursafspraak Papiaments gemaakt waarin werd opgenomen dat het Papiaments onder toenemende druk staat van andere talen en dat dit op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. Met de bestuursafspraak is afgesproken dat er een route naar erkenning van het Papiaments onder het handvest zou worden ingezet, zowel op Bonaire als in Nederland. Twee jaar later is het zo ver.

Het Handvest is een verdrag van de Raad van Europa voor de bescherming van talen van minderheden die traditioneel aanwezig zijn op het grondgebied van een Staat. 

Erkenning onder het Handvest kan plaatsvinden volgens deel II of deel III. Deel II biedt brede bescherming voor een taal, waarbij een staat verplicht is eventuele wettelijke belemmeringen voor het gebruik van de taal te verwijderen. Deel III gaat verder, door niet alleen bescherming maar ook actieve bevordering van de taal te eisen. Het bevat afspraken over het gebruik van de taal in bijvoorbeeld onderwijs, rechtsverkeer, bestuurlijk verkeer, media en de culturele sector.

Het Papiaments werd in januari al op Bonaire erkend onder deel III van het Europees Handvest. Zo kunnen kinderen op het eiland onderwijs volgen in het Papiaments en ook in de rechtspraak op Bonaire kan Papiaments gesproken worden. 

Laat de eerste reactie achter