zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De regering heeft een concept van een lijst klaarliggen waarop lachgas wordt genoemd als verboden middel, als onderdeel van de nieuwe Opiumlandsverordening. Dat zegt de regering op basis van vragen van de MAN-fractie. 

“Lachgas moet op lijst II van de ‘Beschikking aanwijzing gecontroleerde middelen’. Een concept ligt klaar”, meldt de regering.

Nu.cw schreef eerder dat minister Shalten Hato (MFK) van Justitie een wetsvoorstel heeft ingediend voor een verbod van lachgas. Zowel de politie van Curaçao als het Openbaar Ministerie hebben vaak aangedrongen op een verbod op lachgas.

Daarnaast wil de regering dat er een ‘Lijst II Essentiële chemicaliën’ komt voor stoffen die gebruikt kunnen worden om drugs te maken, conform internationale verdragsverplichtingen. De concepten worden eerst getoetst door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) voordat ze aan de Staten worden aangeboden.