vrijdag 12 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Human Rights Defense Curaçao (HRDC) is nog altijd bezig om de regering over te krijgen het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te laten tekenen. Zeker 150 landen zijn bij het verdrag aangesloten, maar Curaçao niet. HRDC wil daarnaast dat de regering de internationale regelgeving omtrent vluchtelingen inzet in nationale wetten.

De kern van het Verdrag is dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd naar een land waar zijn of haar leven of vrijheid ernstig wordt bedreigd. Op Curaçao komt het met regelmaat voor dat ongedocumenteerden en vluchtelingen worden uitgezet.

Donderdag is het Wereldvluchtelingendag, de internationale dag ter ere van mensen die gedwongen op de vlucht zijn. De dag valt elk jaar op 20 juni en werpt een blik op de rechten, behoeften en dromen van vluchtelingen.

Op Curaçao bevindt zich het grootste aantal Venezolaanse vluchtelingen per 1000 mensen ter wereld, na Aruba, Libanon en Montenegro. Op ons eiland is dat 1 op 13, wat zeer hoog is. Curaçao en Aruba hebben sinds 2016 te maken met een groeiende stroom vluchtelingen uit Venezuela door de crisis met hyperinflatie en grote voedseltekorten in het land. Exacte cijfers van hoeveel vluchtelingen er daadwerkelijk op Curaçao wonen is onbekend.

“De meeste vluchtelingen die op Curaçao arriveren, hebben geen geldige verblijfsstatus, waardoor ze geen recht hebben op toegang tot basisgezondheidszorg”, aldus Stichting Vluchteling. Het gebrek aan zorg leidt volgens de stichting vaak tot levensbedreigende situaties. Bovendien kampt het eiland met economische problemen. Voedselhulp, zowel voor de lokale bevolking als de vluchtelingen en migranten, is een noodzaak.

Wereldvluchtelingendag is in 2000 door de Verenigde Naties in het leven geroepen.