dinsdag 16 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) wil, indien nodig, de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO-toets) aanpassen of vervangen. Dat maakt het ministerie van OWCS bekend. 

Het ministerie heeft al eerder aangekondigd een evaluatietraject te starten voor zowel de EFO als het onderwijskundig rapport. Al langer is er discussie over de effectiviteit van de EFO als aanvulling op het onderwijskundig rapport. 

Het besluit is tot stand gekomen na de recente bekendmaking van de EFO-resultaten. In totaal ontvingen 1663 leerlingen uit groep 8 een advies voor het voortgezet onderwijs. 1134 leerlingen stromen door naar het vsbo, 446 naar havo en 54 naar VWO. 

De coördinatie van het EFO-traject werd uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap in samenwerking met de schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Examens en Toetsen. 

In de wet staat dat toelating tot het eerste jaar van de havo of VWO is gebaseerd op het onderwijskundig rapport. Schoolbesturen kunnen daarnaast nog een onderzoek doen naar geschiktheid op basis van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.