zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Veel leerlingen zullen in spanning zitten te wachten, want woensdag wordt de uitslag van de Eindtoets Funderend Onderwijs (EFO) voor groep-achters bekendgemaakt. Ook de leerlingen van het VSBO, HAVO en VWO die examen hebben gedaan, horen of ze geslaagd zijn, waardoor ze kunnen beginnen aan hun vervolgstudie.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) stromen vanuit groep acht 54 leerlingen door naar het AGO, 446 naar de HAVO en 1134 naar het VSBO. De resultaten zijn inmiddels aan alle schoolbesturen overhandigd. “Ouders en leerlingen ontvangen deze resultaten de komende dagen”, aldus het ministerie van OWCS. 

Het EFO-traject werd gecoördineerd door de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap, in nauwe samenwerking met de schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Examens en Toetsen. De informatie van elke leerling is digitaal verwerkt volgens strikte normen en criteria.

Op social media valt te lezen dat verschillende middelbare scholen communiceren dat de leerlingen in de middag op school worden verwacht. Dan wordt bekendgemaakt of ze zijn geslaagd.