zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree van Heydoorn (MFK) en de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf (D66), hebben een overeenkomst getekend voor het toekennen van een beurs aan een student uit Curaçao. Deze beurs wordt uitgereikt in het kader van het slavernijherdenkingsjaar.

De beurs onder de naam ‘Tula Beurs’ biedt één student per collegejaar de mogelijkheid om een opleiding tot geschiedenisleraar aan een hogeschool in Nederland te volgen. De regeling geldt voor vier studiejaren. dus In totaal mogen vier studenten profiteren van de beurs, met een bedrag van 10.000 euro per student. 

Om in aanmerking te komen voor de Tula Beurs moeten studenten een sbo-, havo- of vwo-diploma hebben en de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moeten zij bereid zijn om onderzoek te doen naar slavernij en de koloniale geschiedenis en zich inschrijven bij een opleiding tot docent geschiedenis aan een Nederlandse universiteit voor het aankomende collegejaar. 

Na beoordeling van alle aanmeldingen zal een gespreksronde plaatsvinden. Op 5 juli wordt bekendgemaakt wie de geselecteerde student is voor de Tula Beurs voor het collegejaar 2024-2025. De officiële uitreiking vindt plaats op 8 juli in het Kabinet van de Minister. 

Aanmelden voor de beurs kan tot en met 21 juni.