donderdag 13 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De regering is bezig met een nieuwe Opiumlandsverordening. De nieuwe wet ligt bij de Staten. De landsverordening moet voldoen aan internationale verdragen die deel uitmaken van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), zoals toegelicht in de Memorie van Toelichting (MvT).

Een van deze verdragen is het Verdrag tegen smokkel. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de handel in chemicaliën die worden gebruikt bij de illegale productie van verdovende middelen te bestrijden. Tevens moet de lijst van chemicaliën, evenals de materialen, apparatuur en andere benodigdheden voor de illegale productie, later bij Landsbesluit houdende algemene maatregelen worden vastgesteld.

Daarnaast is er in de nieuwe landsverordening een ‘extraterritoriale rechtsmachtbepaling’ opgenomen, die vooral betrekking heeft op de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee.

Lachgas, ook bekend als distikstofmonoxide, is bovendien apart op de softdrugslijst geplaatst, waardoor lachgas nu een verboden softdrug is.

Laat de eerste reactie achter