dinsdag 25 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte kunnen binnenkort aanspraak maken op een verdubbeling van de kinderbijslag. Dat maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland bekend.

In Nederland bestaat deze regeling al langer. De regeling geeft ouders met kinderen met een grote zorgbehoefte, bijvoorbeeld door een handicap of aandoening, een extra tegemoetkoming in de kosten van deze intensieve zorg.

De regeling zal naar verwachting op 1 juli 2025 in werking treden. Om ouders die in aanmerking komen te steunen in de periode tot de verdubbeling van de kinderbijslag van kracht is, keert de overheid een eenmalig bedrag uit ter hoogte van 3.879,31 dollar.