woensdag 19 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Verzekerden van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn in 2023 minder naar het buitenland gegaan voor medische behandeling. In vergelijking met vier jaar geleden is het aantal bijna gehalveerd. Dat staat in het jaarverslag van de verzekeraar.

Het totaal aantal behandelingen dat in 2023 in het buitenland werd uitgevoerd, was 597. Vier jaar daarvoor, in 2019 voor de coronapandemie was dat aantal nog 1106. De opvolgende jaren, 2020 tot en met 2022, daalde het aantal behandelingen met bijna 50 procent. 

De behandelingen in 2023 kostten 26,7 miljoen gulden in totaal. De kosten voor medische uitzending bedroegen 2,6 miljoen gulden meer dan in 2022.

De behandelingen kunnen alleen plaatsvinden op verzoek van een specialist, wanneer behandeling op Curaçao niet mogelijk is. Verzoeken voor medische uitzending worden geëvalueerd en eventueel goedgekeurd door het College voor Behandeling in het Buitenland.