vrijdag 12 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De eilandsraden en bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben zich de afgelopen dagen gebogen over de herziening van beleid en wetgeving op bestuurlijk niveau. Een van de uitkomsten hiervan is dat de drie eilanden een permanente vertegenwoordiging krijgen in Den Haag. Dit meldt de Rijksoverheid.

De bewindspersonen kwamen bijeen in De Bilt, om samen met de Nederlandse regering te praten over verschillende niveaus van financieel toezicht. Daarnaast werd er gesproken over de functie als eilandsraadslid. Hierbij is besloten om het aantal raadsleden van de eilandsraden voor de volgende verkiezingen (2027) op te schroeven. Bonaire gaat van zeven raadsleden naar negen en Sint Eustatius en Saba van vijf naar zeven raadsleden. Reden hiervoor zijn de taken, die voor elk raadslid steeds zwaarder worden. 

Als het gaat om niveaus van financieel toezicht vanuit Nederland op de eilanden, bestaat dit nu uit één zwaar niveau. Om de eilanden meer autonomie te geven, is besloten dat er twee niveaus komen voor het toezicht op de begroting van de eilanden. 

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) noemt de bijeenkomst succesvol. “Ik ben ervan overtuigd dat de waardevolle inbreng van de eilanden, de wetsvoorstellen van bestuur en financiën beter maken”, aldus Van Huffelen. De BES-eilanden hebben drie weken de tijd om op de wetsvoorstellen te reageren. Daarna worden ze voorgelegd aan de ministerraad en vervolgens aan de Tweede Kamer, waarna stemming volgt.