zondag 21 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het College financieel toezicht (Cft) wil meer informatie over de aankoop van Campo Alegre door de regering. In het jaarverslag van 2022 van de regering staat vermeld dat er zeven miljoen gulden is toegewezen aan de kapitaalbegroting voor de aankoop van de gebouwen.

De toewijzing was niet opgenomen in de begroting van datzelfde jaar. Het financiële verslag van het derde kwartaal van 2023 onthult dat de regering nog een extra bedrag van één miljoen beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van Campo Alegre. Het Cft wil hier nu meer informatie over van de regering en welke eventuele risico’s het met zich mee kan brengen, nu de overheid eigenaar is van het voormalige openluchtbordeel. 

De regering kocht Campo Alegre tijdens de openbare veiling eind september. Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) deed het enige en tevens winnende bod. 

De premier verklaarde destijds aan Nu.cw dat de regering eerst met de Raad van Kerken in gesprek ging over het nieuwe bestemmingsplan van het bordeel.