woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

In een poging de financiële moeilijkheden van de Federashon Futboll Korsou (FFK) aan te pakken, bezochten FIFA-vertegenwoordigers Hervé Blanchard en Jordan Victoire van 27 tot 29 november het eiland. De besprekingen richtten zich op de huidige financiële situatie, rapportage en lopende projecten.

Een van deze projecten is het financial clean-up’ project, dat is gestart in december 2022 door de FFK in samenwerking met de FIFA. Dit initiatief heeft de schuldenlast van de federatie verminderd.

Hoewel FFK momenteel financiële tegenslagen ervaart, presenteerde het bestuur proactief alternatieve oplossingen aan de FIFA-vertegenwoordigers. President Ramiro Griffith en FIFA Forward Programme Coördinator Naïsha Santiago waren betrokken bij de gesprekken.

Het bezoek wordt gezien als een stap naar financiële stabiliteit en verdere ontwikkeling van het voetbal op Curaçao. De FIFA heeft aangegeven dit soort bezoeken voort te zetten om de voortgang te monitoren en waar nodig verdere ondersteuning te bieden.