woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De meeste inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn tevreden met hun leven, ondanks de lage materiële welvaart. Dit blijkt uit de tweede editie van de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2023 over Caribisch Nederland van het Centraal Bureau van de Statistiek.

De levenstevredenheid is in 2021 op alle drie de eilanden hoog. Vooral op Sint Eustatius met 93,1 procent, maar ook op Saba met 88,4 procent en Bonaire met 87,5 procent, zijn meer mensen tevreden met het leven dan in Europees Nederland. Daar gaf 83,6 procent het leven een cijfer van 7 of hoger.

Op Saba neemt het besteedbaar huishoudensinkomen trendmatig toe, terwijl op Sint Eustatius en Bonaire het inkomen langere tijd stabiel is. Het besteedbaar inkomen per hoofd was op Bonaire, Sint Eustatius en Saba in 2021 respectievelijk 17.900, 18.200 en 21.200 Amerikaanse dollar. Deze inkomensniveaus liggen daarmee tussen de 50 en de 60 procent van het besteedbaar inkomen in Europees Nederland. 

Relatief veel mensen geven aan dat ze moeite hebben om rond te komen. Verder is de inkomensongelijkheid groot. De twintig procent huishoudens met het hoogste inkomen hebben in 2021, afhankelijk van het eiland, 7 tot 11 keer zoveel inkomen als de twintig procent huishoudens met de laagste inkomens. 

In Nederland verdienen de hoogste inkomens 4,5 keer zo veel als de laagste. De ongelijkheid op de eilanden is tussen 2015 en 2021 vrijwel onveranderd.