zondag 21 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Belastingdienst gaat een gedeelte van de aangifte inkomstenbelasting 2023 vooraf invullen. Volgens de overheidsdienst kunnen zo fouten worden voorkomen en verloopt het proces sneller. Dat maakt het ministerie van Financiën bekend. 

In de aangifte inkomstenbelasting zullen onder andere de loongegevens uit de verzamelloonstaten van de werkgevers vooraf worden ingevuld. 

De belastingdienst heeft besloten om een gedeelte vooraf in te vullen, omdat er volgens de overheidsorganisatie door mensen regelmatig fouten worden gemaakt bij het overnemen van de loongegevens van de loonbelastingkaart. Dit zou leiden tot uitval in het verwerkingsproces van de aangiften inkomstenbelasting en daardoor vertraging in de uitbetaling van restituties opleveren.  

De Belastingdienst zegt dat mensen tot 1 maart hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Per 1 april 2024 zal de belastingdienst de vooraf ingevulde aangifte gaan aanbieden. Mensen moeten wel de vooraf ingevulde gegevens controleren en waar nodig aanvullen of corrigeren. Daarnaast moeten zij letten op het ontbreken van cribnummers. 

Daarnaast maakt het ministerie bekend dat voor het te laat indienen van de verzamelloonstaat voor 2024 boetes aan werkgevers worden gegeven van 5.000 gulden.