vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Yarari-reservaat in de wateren van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Nederland wettelijk vastgelegd als een natuurpark. Dat maakt de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) bekend.

De DCNA zegt dat dit een belangrijke mijlpaal is voor het behoud van deze omgeving in het Caribisch gebied. Een van de doelstellingen voor het oprichten van het natuurpark is een betere bescherming van de zeezoogdieren, haaien en roggen die in de wateren leven.

Door het gebied aan te stellen als reservaat met strenge regels en maatregelen wordt het leefgebied veilig gesteld. “Op deze manier kunnen verstoringen voor dieren tijdens het broedseizoen worden beperkt en is er betere bescherming tegen visserij. Dit zal ook worden opgenomen in het vernieuwde Visserijbesluit BES”, aldus de DCNA.

Het woord ‘Yarari’ betekent ‘een fijne plek’ en is afkomstig uit de Taino-Indiaanse taal. Het gebied is bedoeld als een fijne plek voor twintig verschillende zeezoogdieren die in het natuurpark leven. Daarnaast bevinden zich meer dan dertig soorten haaien en roggen in de wateren.