zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Wachtlijsten voor zorginstellingen op Curaçao komen deels doordat ouderen die medische hulp nodig hebben onterecht in bejaardentehuizen verblijven. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Inspecteur-generaal Sirving Keli van de Inspectie Volksgezondheid erkent dat dit een probleem is en stelt dat de behoefte aan verpleeghulp wordt onderschat.

Directeur Natasha Rog van verpleeghuis Betèsda en voorzitter van de Stichting Federatie Zorginstellingen zegt dat ouderen vaak in goede conditie in bejaardentehuizen aankomen, maar in de loop van de tijd verslechteren. Ze worden echter niet snel doorverwezen naar verpleeghuizen, deels vanwege financiële overwegingen van de bejaardentehuizen. Door bejaarden door te verwijzen, missen de bejaardentehuizen de financiële vergoeding.

Er zijn ook zorgen over de indicatie voor verpleeghuisopnames, die worden bepaald aan de hand van de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)-score. Deze score weerspiegelt volgens Rog en de vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde niet volledig de zorgbehoeften van ouderen, wat leidt tot onterechte plaatsingen in bejaardentehuizen. Een herziening van het indicatiesysteem en strenger toezicht door de overheid worden als oplossingen voorgesteld.

Verder zijn er zorgen geuit over de kwaliteit van zorginstellingen, resulterend in verscherpt toezicht door een gezamenlijk controleteam van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) en de Inspectie Volksgezondheid. “De regels zijn duidelijk. Als wij maatregelen nemen, is dat omdat instanties de voorschriften niet naleven”, aldus Keli.

Nader onderzoek is nodig om de omvang van het probleem vast te stellen.