donderdag 28 september 2023 23:09
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
4 september 2023

De schuldenoplossing voor Ennia zal leiden tot verhoging van de overheidsschulden. Dat schrijft de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), Lidewijde Ongering in een brief aan de minister van Financiën Javier Silvania (MFK). Volgens Ongering is een verhoging van overheidsschulden zeer onwenselijk. 

De bijkomende rentelasten verdringen naast andere overheidsuitgaven ook de mogelijkheden van Curaçao om economisch rendabele investeringen te financieren de komende jaren. De rentelasten zijn opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht (Rft) om een onhoudbare schuldenpositie voor Curaçao te voorkomen. 

De schuldenlast mag niet meer dan 5 procent van de gemiddelde gerealiseerde gezamenlijke inkomsten van de collectieve sector van Curaçao zijn. Het toekomstige rendement van Ennia zal volgens het Cft hierdoor onder druk komen te staan en onzeker is in hoeverre Ennia jarenlang aan de renteverplichting naar de overheid kan voldoen. 

Voor de Ennia-oplossing is een akkoord bereikt tussen Nederland, Curaçao, Sint Maarten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). De oplossing is een herkapitalisatie van Ennia met achtergestelde leningen van Curaçao en Sint Maarten die Nederland financiert met een totaal bedrag van 600 miljoen euro. 

"De Nederlandse ministerraad keurde de oplossing eind augustus goed. Echter is er nog wel goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer nodig", aldus het Cft.

-- Advertentie --

2 comments on “Schuldenoplossing Ennia leidt tot verhoging overheidsschulden”

  1. Het wordt de hoogste tijd ook de rol CB echt kritisch te onderzoeken.
    Te gek voor woorden allemaal.
    NL stond erbij en kijkt ernaar.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram