vrijdag 29 september 2023 05:22
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
29 augustus 2023

De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) keurt de jaarrekening 2021 niet goed, omdat het geen betrouwbaar beeld geeft van de financiële situatie van Curaçao. Dat staat in het recente rapport van de controleur van de overheidsuitgaven.

Volgens de ARC is er voor 662,9 miljoen gulden aan begrotingsoverschrijdingen. Bovendien zijn niet alle verplichtingen en uitgaven volgens de Landsverordening financieel beheer tot stand gekomen. 

De Rekenkamer constateerde onrechtmatigheden doordat functionarissen opdracht hebben gegeven tot uitbetaling van facturen zonder dat zij daar bevoegdheid toe hadden. Het uitbetaalde bedrag kwam uit op 7,1 miljoen gulden en is in strijd met de Landsverordening financieel beheer. 

Daarnaast concludeerde de ARC dat de balansmutaties, uitgaven en inkomsten in het jaar 2021 niet tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Volgens de Rekenkamer kunnen de Staten of andere gebruikers van de jaarrekening geen inzicht krijgen in de financiële positie en het resultaat van Curaçao. Bovendien zou het financieel beheer niet op orde zijn. 

De ARC zegt dat het rapport oproept tot dringende maatregelen en transparantie om de situatie aan te pakken en de geloofwaardigheid van het financiële beheer te herstellen.

-- Advertentie --

One comment on “Algemene Rekenkamer keurt jaarrekening 2021 af”

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram