dinsdag 21 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Gerecht in Eerste Aanleg hebben tijdens het reces geen zittingen, behalve in het geval van een kort geding en enkele geplande strafzittingen. Dat maakt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in een persbericht bekend.

Dit betekent dat de meeste gerechtelijke procedures en rechtszaken zullen worden opgeschort tijdens de vakantieperiode, tenzij er sprake is van dringende en spoedeisende zaken of vooraf geplande strafzittingen die doorgaan. 

Bij spoedeisende zaken kan de termijn tussen het indienen en behandelen langer duren dan gebruikelijk door een beperkte bezetting van rechters en griffie. 

Het Hof houdt raadkamerzittingen in strafzaken op 11, 13, 18 en 25 juli. Het zomerreces duurt van 7 juli tot en met 18 augustus.

De informatiebalie van Kas di Korte is tijdens het reces op de gebruikelijke tijden geopend voor het publiek.