dinsdag 21 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Landsontvanger wil dat banken overstappen op automatische verwerking van bankafschriften. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB). Verder worden de tussenrekeningen en vooruitbetaling van de Ontvanger geanalyseerd en opgeschoond.

Verschillende banken, waaronder RBC Bank, First Caribbean International Bank (FCIB), Orco Bank en Vidanova Bank hebben een brief ontvangen met gedetailleerde vereisten voor de bestandsindeling. Na telefonisch contact hebben alle banken positief gereageerd op het verzoek van de Landsontvanger.

SOAB schrijft dat er concrete gesprekken gaande zijn met Orco Bank, FCIB en Vidanova Bank om de automatische verwerking van bankafschriften te implementeren. Om dit te realiseren, zal er een grotere FTP-server worden geïnstalleerd, die naar verwachting eind juli 2023 volledig operationeel zal zijn. Voor RBC Bank is er een alternatieve oplossing gevonden, waardoor ongeveer 70% van de boekingen automatisch kan worden verwerkt. Het downloaden van bankafschriften blijft echter nog steeds handmatig.

De afdeling Comptabiliteit van de Landsontvanger is volgens de Voortgangsrapportage momenteel druk bezig met de analyse en opschoning van tussenrekeningen. Er wordt onderzocht waarom er zoveel boekingen op de tussenrekeningen blijven staan, en er worden verbeteringen aangebracht in de werkwijze en werkverdeling. Daarnaast is er nauw overleg met BearingPoint om processen verder te optimaliseren en eventuele problemen op te lossen.

Ook worden vooruitbetalingen momenteel geanalyseerd en opgeschoond. Er is volgens SOAB een query aangevraagd om inzicht te krijgen in het saldo en de mutaties op de tussenrekening “Vooruitbetalingen”. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om de geboekte vooruitbetalingen over te zetten naar de debiteurenkaarten van belastingplichtigen.

De oorzaken van onjuist verwerkte betalingen worden momenteel grondig geanalyseerd, en er wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van het proces van betalingen verwerken. Een speciaal samengesteld subteam zal zich richten op complexe correcties, en er zal intensiever worden samengewerkt met andere afdelingen en organisaties.

De afdeling Comptabiliteit zet zich volgens SOAB volop in om de processen te verbeteren en optimaliseren, met als doel om efficiënter en nauwkeuriger te kunnen werken.