dinsdag 21 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de Nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam zijn excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. In een indrukwekkende toespraak sprak de koning zijn spijt uit en vroeg hij vergiffenis voor deze “misdaad tegen de menselijkheid”. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers (D66) woonde op Curaçao de herdenking bij. Op alle eilanden en in Suriname was een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering aanwezig.

Kuipers (D66) zei tijdens een toespraak op het Brionplein het ongemakkelijk te vinden als witte man te spreken over vroeger. Hij sprak over de 105-jarige Ma Chichi die haar nazaten leerde dat iedereen gelijk was. Volgens Kuipers deed de grootmoeder van Ma Chichi nooit wat de plantage-eigenaren haar opdroegen. De Nederlandse minister zei dat in oktober de leider van de slavenopstand op Curaçao geëerd zal worden. Er zal dan recht worden gedaan aan Tula.

De koning erkende in het Oosterpark dat de stem van de tot slaaf gemaakte mensen verwaaid is in de wind, terwijl we de feiten in de archieven slechts vanuit een boekhoudkundig perspectief hebben gelezen.

De koning benoemde ook degenen die het overdreven vinden om excuses te maken voor gebeurtenissen die zo ver in het verleden liggen. Hij legde uit dat deze mensen desondanks de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen in grote meerderheid steunen.

Tijdens de herdenking riep de koning op tot het openstellen van ons hart voor degenen die er niet zijn, maar willen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen, en om verschillen in achtergrond en beleving te respecteren.

Willem-Alexander verwees naar een lopend onderzoek naar de betrokkenheid van het koninklijk huis bij de slavernij, waar hij zelf opdracht toe heeft gegeven. Hij vroeg vergiffenis voor het duidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid.

De koning zijn excuses werden met luid applaus en gejuich ontvangen. Hij eindigde zijn toespraak in het Surinaams met de woorden: “De ketenen zijn verbroken, broeders en zusters.” Een bijzonder moment was toen de genodigden meeneurieden met de muziek toen de koning de eerste krans legde.

Hoewel premier Mark Rutte eerder namens de Nederlandse Staat excuses heeft aangeboden, wilden veel mensen graag dat koning Willem-Alexander zelf zijn spijt betuigde. Deze historische gebeurtenis vond plaats bij het Nationaal monument slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark, ter herdenking van het einde van de slavernij in Suriname, dat dit jaar 150 jaar geleden plaatsvond.