dinsdag 21 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De vergunning van Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie (ACU) is tijdelijk ingetrokken en blijft van kracht tot de benoeming van de Raad van Supervisie (RvS) heeft plaatsgevonden. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kan nog overgaan tot andere maatregelen of een definitieve intrekking, meldt het Antilliaans Dagblad.

ACU zou de RvS benoemen in het nieuwe bestuursmodel van juli 2022, maar dat is tot op heden niet gebeurd en ook tijdens de algemene ledenvergadering van zondag uitgebleven. ACU is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuursmodel van de coöperatie en benoeming van een directie. 

Eerder werd al bekend dat de coöperatie ingrijpen van de CBCS riskeert als er in de Komishon Sosionan Preokupa di ACU (KSPA) ‘nee’ gestemd zou worden. Daarmee voldoet ACU niet aan de basis van de organisatie.

CBCS wil al langere tijd naleving van de bestuursregels. Er is in de KSPA volgens bestuursvoorzitter Angelo Davelaar negatief gestemd ter afwijzing van de structuur en basis van de organisatie. Het zou niets te maken hebben met potentiële kandidaten. Deze kandidaten zijn door de CBCS en de Nederlandse Bank gescreend en voorgedragen aan de ledenvergadering. 
De nieuwe directeuren zouden een aanzienlijk bedrag van 30.000 tot 38.000 gulden per maand gaan verdienen. Dat betekent volgens nee-stemmers van de ACU het einde van een coöperatieve bank en de start van een commerciële bank.