zondag 26 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Scholen op Curaçao hebben kritiek geuit over de nulmeting die de onderwijsinspectie van Curaçao en Nederland onlangs heeft uitgevoerd. Het belangrijkste kritiekpunt is dat de scholen aanbevelingen hebben gedaan, die niet terugkomen in het onderzoek.

Daarnaast voelen ze zich ook niet genoeg betrokken bij het proces om tot verbetering van het onderwijs te komen, zo meldt Amigoe. Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) heeft om deze redenen een motie ingediend. In de motie koerst ze op het zoeken naar een andere organisatie, die neutraal in de wedstrijd staat als het gaat om onderzoek doen naar de stand van zaken op scholen.

Volgens Van den Berg heeft de onderwijsinspectie van Curaçao en Nederland twee petten op, doordat ze een controlerende rol hebben, maar dus ook een onderzoekende. Ondanks dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen (D66) de onvrede ook heeft opgemerkt uit Curaçao, raadt ze de motie wel af. Ze hoopt dat minister van Onderwijs Sithree van Heydoorn (MFK) het oplost samen met de scholen, zonder dat Nederland daaraan te pas hoeft te komen.