donderdag 14 september 2023 03:40
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
5 juni 2023

Partijen in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) hebben twee belangrijke convenanten ondertekend. Een heeft te maken met de regeling rondom reizen voor werk voor kustwachtpersoneel, de andere gaat over het vaststellen van het vakantiegeld dat deze maand wordt uitgekeerd.

In het convenant dat bestemd is voor het kustwachtpersoneel, staan afspraken over een transparante regeling van reizen die personeel moet maken voor hun werk. Met de ondertekening van het document, krijgen de werknemers duidelijkheid waar ze recht op hebben in zulke situaties.

Het tweede convenant dat ondertekend is, heeft betrekking op het uitbetalen van het volledige vakantiegeld voor overheidspersoneel. In verband met Covid is er de afgelopen jaren geen vakantiegeld uitbetaald. Partijen van CGOA vinden dat het volledige bedrag uitbetalen een blijk van waardering is voor al het werk dat ze de afgelopen jaren hebben neergezet.

CGOA laat weten dat de rechtspositie van ambtenaren met deze twee ondertekeningen versterkt wordt. 

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram