vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Minister Javier Silvania (MFK) van Financiën ontkent dat Curaçao niet zou hebben meegewerkt aan het delen van informatie over het invorderingsbeleid van de Ontvanger in antwoord op Kamervragen. Dat schrijft de bewindsman in een brief naar Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen (D66). 

In Nederlandse media zou te lezen zijn dat Curaçao niet tijdig zou hebben meegewerkt aan het verschaffen van informatie over het invorderingsbeleid van de Ontvanger in vervolg op Kamervragen. Silvania schrijft dat zijn medewerkers altijd hebben meegewerkt en dat zij nauw in contact zijn geweest met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De minister werd op 10 mei gevraagd om een bijdrage te leveren aan de antwoorden op vragen van het Kamerlid Jan Kamminga (VVD) waar veel misverstanden over zijn. Een dag later moest het ministerie van Financiën zich over hetzelfde onderwerp verantwoorden in de Staten van Curaçao, terwijl er was afgesproken dat er geen inhoudelijke informatie gedeeld zou worden zonder eerst de Staten te informeren.

Na het overleg in de Staten heeft het kabinet van Silvania, in samenwerking met de Sector Fiscale Zaken en het Ondersteuningsteam van de Ontvanger, volgens Silvania op 15 mei informatie verschaft en daarmee een bijdrage geleverd aan de antwoorden op de Kamervragen. 

“We zijn bereid en in staat om onze bijdragen te leveren, maar we hebben aan de hand van het onderwerp en de omstandigheden een redelijke termijn nodig om een goede bijdrage voor te bereiden”, schrijft de bewindsman in zijn brief. Hij vraagt om begrip voor de situatie en sluit daarmee zijn brief af.

De staatssecretaris heeft nog niet op de brief van de minister van Financiën gereageerd.