woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) laat een disciplinair onderzoek doen naar de afdeling Technisch Hygiënische Zaken (THZ). Diensthoofd Gisette Seferina zou een toegangsontzegging hebben gekregen tot alle gebouwen van het ministerie. 

In een verklaring roept gezondheidsminister Javier Silvania (MFK) op tot rust op de SHZ-afdeling. Zonder Seferina bij naam te noemen, wijst alles erop dat het oud-Statenlid van de PAR bedoeld wordt. De laatste tijd werd door het personeel over haar manier van leiding geven geklaagd en tot twee keer toe het werk neergelegd. 

Het onderzoek is gericht op de relatie tussen de werkgever en werknemer en er wordt nagegaan of er sprake is geweest van plichtsverzuim.

Het ministerie van GMN zal op basis van het onderzoek gepaste maatregelen nemen voor zowel de afhandeling van het onderzoek als voor een veilige werksfeer.