vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

D66 heeft woensdag vragen gesteld aan de ministers Dilan Yesilgoz van Jusititie en Veiligheid en Franc Weerwind van Rechtsbescherming en Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties over het gebrek aan cellen op Sint Maarten.

Het baart de partij zorgen dat op Sint Maarten minstens 136 gevangenen wachten om hun straf uit te zitten. Volgens kamerleden zit het cellentekort het bevorderen van goed bestuur in de weg, waar Nederland een bijdrage in heeft.

Echter lijkt het er volgens D66 op dat er te weinig wordt gekeken naar de uitvoering van straffen en te veel naar opsporing, vervolging en berechting. Het gebrek aan uitvoeren van straffen noemen ze een opstopping van het einde van de justitieketen, wat het vertrouwen van het functioneren van de rechtshandhaving kan aantasten. Er wordt gevraagd of er vanwege het cellentekort geen mogelijkheid is om de opgelegde straffen op een andere plek in het Koninkrijk uit te voeren. 

Op Sint Maarten moet een nieuwe gevangenis komen. Het United Nations Office for Project Vices (Unops) zou voor de komst van de strafinrichting zorgen, maar raakte in opspraak. Nadat het conflict was opgelost, kon het contract pas worden getekend. Daardoor liep de komst van de nieuwe gevangenis vertraging op. Daarom vragen D66-kamerleden wat de stand van zaken is en welke opleverdatum de minister voor ogen heeft.  

Kamerleden vinden dat het onderwerp op het volgende Vierlandenoverleg tussen de regeringen aan bod moet komen.