dinsdag 30 mei 2023 11:23
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
13 april 2023

Dienst Openbare Scholen (DOS) moet zelfstandiger worden, zeggen de Curacaose en Nederlandse onderwijsinspecties, blijkt uit de nulmeting die in de Staten aangeboden is. 

De belangrijkste reden waarom DOS zelfstandiger moet worden, is omdat de dienst nu direct onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) valt. Dit kan zorgen voor ongelijke behandeling ten opzichte van andere schoolbesturen, ook ten nadele voor DOS.

Uit de nulmeting valt op te maken dat in de huidige situatie de minister van OWCS te veel invloed heeft. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en de werkomstandigheden van docenten. Zo kan de minister besluiten om fondsen die bedoeld waren voor DOS, toch te besteden aan een ander doel. 

De huidige situatie waarin DOS verkeert, heeft vooral invloed op financieel vlak en persoonlijke situaties waarbij niet altijd met daadkracht kan worden opgetreden. Beslissingen die door DOS genomen worden, moeten namelijk door meerdere betrokken partijen goedgekeurd worden. 

Volgens de nulmeting is de intentie om DOS te verzelfstandigen en reorganiseren er al enkele jaren. Vanuit de docenten en vakbonden lijkt daar geen weerstand tegen te zijn.

De samenstellers van de nulmeting zeggen dat wanneer DOS niet op korte termijn zelfstandig kan worden, de directie volmacht moet krijgen wat betreft de planning van onderwijsvoorzieningen en personeelsgerichte en financiële middelen.

Beeld:Dienst Openbare Scholen
-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram