maandag 24 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De werkloosheid op Curaçao is in twee jaar tijd fors afgenomen van 19,1 procent in 2020 naar 13,1 procent in 2022. De jeugdwerkloosheid had zelfs een daling van 42,2 procent in 2020 naar 29,8 procent in 2022, concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek.

In concrete aantallen is er een daling te zien van 3.407 mensen die werk zoeken. De hoeveelheid jongeren die werk zoekt in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar is met 1.461 afgenomen.
Het totaal aantal werkenden steeg tussen 2020 en 2022 van 57.050 naar 66.722. Dat is een toename van 9.672 mensen in de actieve beroepsbevolking. 

Iemand kan volgens internationale richtlijnen die het CBS hanteert alleen als werkzoekende worden gekwalificeerd, wanneer hij of zij actief op zoek is naar werk en binnen twee weken bij een nieuwe werkgever kan starten. Deze richtlijnen gebruikt het statistiekbureau om de werkloosheidscijfers van Curaçao te onderzoeken.

Begin mei brengt het CBS een rapport uit waarin zij een verklaring heeft over de daling van het werkloosheidspercentage.