dinsdag 30 mei 2023 11:24
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Rick Hart
|
12 april 2023

De overheid geeft woensdagochtend een persconferentie over de Onderlinge Regeling die onlangs is overeengekomen tussen de CAS-landen en Nederland.

De persconferentie wordt gegeven door minister-president Gilmar 'Pik' Pisas (MFK), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en Caryl Monte, voorzitter van de Nationale Hervormingscommissie.

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is te volgen via dit liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-) fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor. Ik ben Rick Hart en ben aanwezig in de perszaal van de overheid voor dit Liveblog

 • Goedemorgen! Mijn naam is Rick Hart en via dit liveblog volg je de vertaling van de persconferentie op de voet.
 • [13:25] Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht en graag tot een volgend Liveblog.
 • [13:24] Pisas neemt aan het einde het woord en wijst erop dat Curacao goede musici heeft die in het Papiamentu zingen. Pisas noemt zichzelf een trendsetter. Hij laat een screenshot zien van een artiest die miljoen views heeft. We moeten ons land groot maken via het Papiamentu, aldus Pisas.
 • [13:22] Er is niet met Nederland gesproken over de raffinaderij en dat is niet aan orde.
 • [13:19] De economische weerbaarheid is een van de doelen van de Onderlinge Regeling, zegt Monte. Er wordt gewerkt aan economische en financiele stabiliteit. Het gaat om integraliteit en flankerend beleid. Volgens Pisas komen we uit een pandemie en moet onze economie aangepakt worden.
 • [13:16] Pisas zegt dat er volop gediscussieerd over de uitvoering van de Landspakketten. De capaciteit van het ambtenarenapparaat is beperkt en dat heeft Pisas bij Nederland aangegeven. De uitvoering van wetten zal dus op zich laten wachten. Monte verwijst naar artikel 2 waarin geschreven staat dat de hervormingen op verantwoorde wijze moeten worden uitgevoerd. Iedere wet bevindt zich in een verschillende fase.
 • [12:59] Pisas zegt dat als Curacao het niet eens is met de inhoud van de Onderlinge Regeling er wegen bewandeld kunnen worden om dit ter sprake te brengen. Pisas zegt dat er een gevaarlijke ontwikkeling gaande is door de emigratie van onze bevolking. Voor het eerst is onze bevolking onder de 150.000 mensen.
 • [12:54] Larmonie-Cecilia zegt dat het thema van de Onderlinge Regeling zo hot was dat er geen informatie gegeven zou worden omdat dit het geheel in gevaar zou kunnen brengen. De bevolking en het parlement zijn dus niet van te voren gekend over de inhoud van het Onderlinge Regeling.
 • [12:50] Pisas zegt dat er naar opties is gezocht toen Coho van tafel moest. Vanuit de bevolking kwam er volgens de premier ook veel kritiek op de Coho. Er was volgens Pisas geen reden om Curacao onder druk te zetten. Larmonie-Cecilia zegt dat ons eiland geen liquiditeit had en Nederland vond ons onder druk te moeten zetten. Dat kon volgens haar niet geaccepteerd worden.
 • [12:45] Pisas zegt dat we geen garantie hebben dat de landen zich aan de afspraken houden. Van onze kant zullen we ons wel aan de afspraken moeten houden. Pisas zegt dat de landen vonden dat Coho onder druk tot stand is gekomen en de beslissing daartoe ook onder druk van Nederland is gekomen. de lengte van de regeling is 4 jaar en binnen die termijn zullen alle afspraken ten uitvoer worden gebracht. Het kan niet eerder worden onderbroken door Nederland.
 • [12:40] De Onderlinge Regeling is een unieke kans om ons land uit de financiele en economische crisis te trekken. Als het land zich niet houdt aan de afspraken dan zal er toezicht komen, aldus Pisas. Volgens Larmonie-Cecilia moet de politiek het algemene welzijn van de bevolking in acht houden.
 • [12:39] Larmonie-Cecilia zegt dat de hervormingen ingevoerd worden en de bevolking het dan zal gaan werken. Iedere stap die genomen wordt zal ook te maken hebben met de arbeidsmarkt. Ook de onderstand telt mee. Er moet parallel gewerkt moeten worden.
 • [12:37] Toen de Onderlinge Regeling getekend werd was er ook een dispuut over informatie die Nederland wil van ons eiland.
 • [12:34] Pisas zegt dat het hier om het economisch aspect gaat. We komen onze afspraken voor het aflossen van leningen niet na. Er zijn genoeg plannen om tot uitvoering over te gaan. de projecten waar aan gewerkt wordt kosten vaak te veel tijd. Alle neuzen moeten in de zelfde richting om de Landspakketten uit te voeren en dit zou los moeten staan van politieke kleur.
 • [12:29] Pisas zegt te erkennen dat afspraken niet altijd zijn nagekomen. Na de verkiezingen zijn er in Nederland ook verandering geweest. Het Cft voert ook controles uit. Het is belangrijk dat het besturen goed gebeurt.
 • [12:24] Monte zegt tevreden te zijn met de Onderlinge Regeling. De regering had een opdracht van de Staten en die is volbracht. Alle punten van zorg zijn geëlimineerd. Financieel gaan we er volgens Monte met de Onderlinge Regeling niet op achteruit. Er kan altijd iets fout gaan, maar er wordt niet vanuit dat idee gewerkt. Er is geen ander mechanisme te bedenken, want dat zou de autonomie van Curacao weer aantasten. Er zijn volgens Monte voldoende mechanismen om de regeling te laten werken.
 • [12:20] Monte zegt dat er 911 miljoen gulden is geleend van Nederland en dat wordt in tranches terugbetaald. In oktober 2023 moet dit terugbetaald worden. Tijdens een bestuurlijk Vierlanden Overleg is afgesproken om dit te herfinancieren. Volgens Monte begrijpt Nederland dat er momenteel niet terugbetaald kan worden. Er moet nog over onderhandeld worden. De effecten van het slavernijverleden zijn niet besproken en ze stonden ook niet op de agenda. De leningen hebben hier dus niets mee te maken.
 • [12:17] Pisas zegt met het praten van Papiamentu tijdens de persconferentie in Nederland de trots voor zijn eigen land en eigen taal te willen uitdragen. Volgens Pisas heeft Van Huffelen hem gezegd dat hij zeker in het Papiamentu zal spreken en dat zij dat prima vindt zodat hij zijn eigen bevolking kan toespreken.
 • [12:15] De vragenronde van de pers begint.
 • [12:13] Volgens Monte beslaat het totale pakket aan hervoming een bedrag van 1.2 miljard euro.
 • [12:12] De derde categorie gaat om investeringen in het bedrijfsleven. Deze geldstromen lopen via de verschillende Nederlandse ministeries. Dus bijvoorbeeld een garantieregeling van 20 miljoen voor Damen gaat via het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • [12:09] De tweede categorie is de begroting die 30 miljoen euro inhoudt. Dit blijft hetzelfde als bij de Coho.
 • [12:08] Er zijn drie categorien van investeringen. Hierbij gaat het om liquiditeitssteun in de vorm van zachte leningen, dit is echt alleen wanneer sprake is van een crisisituatie. De bepaling van de Coho blijft dus bestaan. In artikel 36 uit het Statuut staat dat de landen elkaar moeten steunen bij een crisis.
 • [12:04] De Uitvoeringsorganisaties en Werkorganisaties voeren hun taken in onderling overleg uit, aldus Monte.
 • [12:03] Nederland wilde nie zo ver gaan om tot een gemeenschappelijk orgaan te komen. Nu worden er 2 organen gebruikt. Een van het eiland zelf en Nederland ondersteunt dit orgaan middels hun eigen organisatie TWO. De nationale hervormingsorganisatie en TWO zijn gelijk.
 • [12:01] In de Onderlinge Regeling is sprake van een wederzijdse regeling waarin wordt samengewerkt en de autonomie niet wordt aangetast. Het democratisch deficit wordt hierdoor niet groter. Er is bij deze regeling een autoriteit en dat is de minister van Algemene Zaken. In artikel 4 wordt gesproken over de uitvoering en samenwerking. de premier wordt bijgestaan door Uitvoeringsorganisaties. De medewerkers worden aangewezen door de premier. Bij de implementatie werken de eilanden en Nederland samen. Het mandaat blijft bij de regering van Curacao. De coordinatie ligt bij de minister van Koninkrijksrelaties en die wordt bijgestaand door een werkorganisatie.
 • [11:58] In artikel was sprake van kroonberoep waardoor Nederland het laatste woord zou hebben. In artikel 6 werd gesproken van een uitvoeringsagenda. In artikel 28 is dit ook terug te vinden waaronder het Kroonberoep.
 • [11:55] De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken had de autoriteit om beleidsregeles te bepalen, zo stond in de Coho en ook dit stuitte op bezwaren. Er moesten daarnaast gegevens verstrekt worden uit overheidsbedrijven aan de Coho. Er konden verder rechtsreeks financiele middelen worden verstrekt aan bedrijven.
 • [11:54] In artikel 9 van de Coho stond dat er 3 leden benoemd zouden worden en de regering zou daar geen invloed op hebben.
 • [11:52] Monte zegt dat de invoering van de Coho op bezwaren stuitte en geelimineerd werd. Artikel 7 stuitte met name op problemen omdat de minister verantwoordelijk was. In artikel 8 stonden volgens Monte vreemde bepalingen. Coho had de macht om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan binnen het Koninkrijk met bijvoorbeeld IMF en Cft. Het zou de autoriteit van de regering naar beneden halen.
 • [11:48] Dan een uitleg over het Coho. In artikel 2 staat een beschrijving van dit orgaan. Er staat in beschreven dat er hervormingen van bestuurlijke aard moeten worden doorgevoerd en er duurzame overheidsfinanciën moeten worden geimplementeerd.
 • [11:47] Het Landspakket is volgens Monte niet minder dan het een pakket maatregelen om de weerbaarheid van de bevolking te verhogen.. De Covid-pandemie heeft ons duidelijk gemaakt dat dit hard nodig is.
 • [11:45] Caryl Monte begint een uitleg over de Landspakketten. Het gaat hier om een herstructering van de de publieke sector. Financiële controle, kosten en effectiviteit van de publieke sector, belasting, hoe maken we de financiele sector meer affectief, de economie en sociale fondsen, gezondheidszorg, onderwijs en justitie en de justitiële keten.
 • [11:41] Er was goede samenwerking tussen de verschillende ministeries, ook die van Nederland. Ze besluit met te zeggen dat Curacao het nu zelf voor het zeggen heeft.
 • [11:39] Larmonie-Cecilia zegt dat het akkoord ten gunste is van de bevolking. Er moet volgens haar een onderscheid worden gemaakt tussen het landspakket en dat wat gecontroleerd gaat worden. Het gaat ookk met name om de controle op het nakomen van afspraken. De meeste onderwerpen van het Landspakket vinden hun oorsprong in een rapport uit 2019. Ook het groeiakkoord maakt hier onderdeel vanuit. We steunen veranderingen die ten gunste zijn van het land en daarom zit haar partij in de regering.
 • [11:38] Minister Larmonie-Cecilia zegt vanaf het begin te hebben gezegd te willen onderhandelen over de inhoud van de de regeling en de landspakketten. Het was een grote strijd voor haar partij PNP. Als ze haar belofte niet was nagekomen om te heronderhandelen dan was dat een gebrek aan respect geweest.
 • [11:37] Er zijn veel veranderingen gekomen in de nieuwe afspraken. Volgens Pisas in het voordeel van Curaçao. Ons land heeft gewonnen, aldus de premier. Er zijn ook mensen ontevreden, maar zij hadden niet het welzijn van Curacao voor ogen.
 • [11:35] Hij vertelt dat tijdens de campagne gezegd is de Coho te heronderhandelen en hij dat is nagekomen. Wat iedereen niet geloofde, is toch gebeurd, namelijk de belofte nakomen.
 • [11:33] Premier Pisas opent de persconferentie met te vertellen een uitleg te willen geven over het akkoord dat getekend is met Nederland.
 • [11:28] De pers wacht buiten de perszaal.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.
-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram