zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De ministerraad keurde woensdag zoals verwacht het voorstel voor een begrotingswijziging van 1,8 miljoen gulden goed, schrijft het Antilliaans Dagblad. 

Het verzoek hiertoe kwam van minister Javier Silvana (MFK) van Gezondheid om de Avond-, Nacht- en Weekendzorg (ANW-zorg) van huisartsen te kunnen waarborgen.

De overheid had al eerder meerdere beloftes gedaan om huisartsen tegemoet te komen, die niet zijn nagekomen. Silvana beloofde vlot tot een oplossing te komen, omdat de huisartsen anders hun zorgtaken zouden neerleggen.
Het geld dat nu wordt vrijgemaakt voor de ANW-zorg, komt neer op een bedrag van 150.000 gulden. Huisartsen geven aan dat maandelijks nodig te hebben voor de onregelmatige diensten.

Silvania stemde ook in met een centrale Huisartsenpost in het CMC waar al jaren veel om te doen is. Deze moet per 1 januari 2024 operationeel zijn.