zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het aantal toeristen dat in 2022 met het vliegtuig naar Caribisch Nederland kwam, is hoger dan voor de coronaperiode, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Op Saba en Sint Eustatius was het inkomend toerisme in dat jaar nog niet op het niveau van voor de pandemie.

Het totale aantal bezoekers dat een bezoekje bracht aan Bonaire, Statia of Saba lag op 183.700. Het aantal toeristen dat in 2022 naar Bonaire vloog, is met 55,6 procent gestegen in vergelijking met 2021. De bezoekersaantallen lagen zelfs hoger dan in 2019.

In het laatste kwartaal van 2022 kwamen 46.800 toeristen per vliegtuig naar Bonaire, dat is 6,8 procent meer dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Het is voor het eerst dat er zo veel mensen per vliegtuig naar het Caribisch Nederlandse eiland vlogen.

Bonaire International Airport vervoerde 173.200 toeristen in 2022. Een jaar eerder waren dat er 111.300. Het aantal toeristen dat het eiland bezocht, was zelfs 9,8 procent hoger dan in 2019. Toen vlogen 157.800 mensen naar Bonaire.

De hoeveelheid reizigers die in 2022 naar Sint Eustatius vloog, is ook gestegen. In vergelijking met een jaar eerder, is het percentage gestegen met 55,6 procent. Het eiland ontving 5.600 bezoekers. Echter is dit nog 46,7 procent minder dan in 2019: toen kwamen er 10.500 toeristen per vliegtuig naar Sint Eustatius.

Op Saba is het aantal toeristen dat in 2022 het eiland per vliegtuig bezocht, ook gestegen. Er was sprake van een stijging van 22,5 procent, wat uitkomt op 4.900 bezoekers.

Het aantal passagiers dat aankwam op Saba en Sint Eustatius is nog niet terug op hetzelfde niveau als voor de pandemie.