donderdag 30 maart 2023 09:47
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
15 maart 2023


Bij het Korps Politie Curaçao (KPC) moeten de overuren en de daarbij horende kosten omlaag. Dit heeft te maken met de begroting van 2023 die 6 miljoen gulden minder bedraagt dan in 2022, concludeert het Antilliaans Dagblad uit gesprekken met de politie en vakbonden.

De politiebonden NAPB en SAP geven aan zich zorgen te maken over de bezuinigingen en of er wel genoeg personeel is waardoor overwerken overbodig wordt. De vakbond laat weten dat overwerken geen vrijwillige keuze is van de agenten, maar dat het verplicht is.

Binnen het KPC is een structureel tekort aan personeel. Het KPC heeft ruimte voor 902 voltijd werknemers, waarvan er momenteel 687 in dienst zijn. Het tekort in personeel heeft verschillende oorzaken, zoals een deel dat langdurig ziek is, bewaking van gebouwen doet en beveiliging van ministers. Daarnaast wordt de situatie met de dag schrijnender door het natuurlijke verloop en de Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU). 

De directie van de KPC wacht op toestemming om nieuwe klassen te starten in de politieopleiding. Het KPC geeft aan een plan klaar te hebben, maar dat dit nog besproken moet worden in de ministerraad, om later binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) aan de orde te komen.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram