zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Verschillende monumenten op Bonaire zijn aan het vervallen. Monumentenzorg wil daarom historische gebouwen in bezit krijgen om ze op te knappen, “maar de lokale overheid vertikt het om eraan mee te werken.” Caribisch Netwerk wijdt er een artikel aan.

“Er zijn al veel monumenten verdwenen”, verzucht directeur Hans Rietveld. Om te zorgen dat 800 monumenten niet kapotgaan, is het al jaren de bedoeling dat er elk jaar 50 monumenten op een beschermde lijst komen te staan. Officieel zijn tot nu toe maar 25 monumenten op de lijst gekomen. “Precies hetzelfde aantal als zes jaar geleden.”

Al twintig jaar probeert de stichting verschillende historische gebouwen die aan het vervallen zijn in handen te krijgen, omdat het de eigenaren zelf niet lukt om ze te renoveren.

De directeur vreest voor het voortbestaan van de stichting Monumentenzorg als de overheid niet met een structurele aanpak komt. “Het fonds zou een miljoen dollar per jaar nodig hebben om te kunnen functioneren. Beschermd verklaren van monumenten brengt verplichtingen met zich mee voor de eigenaar, maar óók voor de overheid.”

Caribisch Netwerk heeft vragen gesteld aan het lokaal bestuur op Bonaire. Gedeputeerde James Kroon en Elvis Tjin Asjoe, die beiden verantwoordelijk zijn voor monumenten(zorg) gaan niet in op het verwijt van Monumentenzorg. Wel zeggen ze dat het ‘niet de rol van de overheid is om het bestaan van organisaties te subsidiëren’ of ‘te stimuleren dat bepaalde partijen’ monumenten krijgen.

Als het om geld gaat, verwijzen ze in de verklaring naar Nederland. “Particulieren en belangenorganisaties kunnen rechtstreeks een beroep doen op het Nationaal Restauratiefonds om geld te lenen als ze een goed onderbouwd plan kunnen laten zien (dus beheren en exploiteren inclusief de eigen bedrijfskosten). En voor particulieren is er ook een fiscale aftrek mogelijk.”

Rietveld zegt ‘verbaasd’ te zijn om de reactie vanuit het lokaal bestuur. “Het probleem is namelijk dat het Nationaal Restauratiefonds geen subsidies verstrekt. Veruit de meeste eigenaren zijn mensen zonder kapitaal en op hoge leeftijd. Ze kunnen die zachte leningen niet betalen.”

Lees het hele artikel hier.

Beeld: Still Youtube