woensdag 13 september 2023 08:17
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
1 maart 2023

De korting op secundaire arbeidsvoorwaarden bij het personeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), blijft voorlopig van kracht. Dit is het oordeel van de rechter naar aanleiding van een rechtszaak die was aangespannen door een werkneemster tegen de SVB, zo meldt Amigoe.

De werkneemster spande de rechtszaak aan, omdat SVB haar vakantiegeld inhield en ze niet in loontredes omhoog ging. De vrouw meende in haar recht te staan, omdat de voorwaarden wél in haar cao stonden. SVB liet weten dat de korting al was besproken, voordat deze inging. 

In het oordeel staat beschreven dat er al sprake was van bijzondere omstandigheden, omdat de coronapandemie ervoor zorgde dat de financiële positie van de SVB nog matiger werd dan dat hij al was. Daarnaast was de rechter van mening dat de kortingen binnen een breder pakket aan besparingsmaatregelen vallen. De financiële stand van zaken van de SVB is er nog niet op vooruitgegaan, waardoor de rechter oordeelde dat de maatregelen ook de komende jaren zullen worden verlengd. 

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram