maandag 11 september 2023 22:23
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
1 maart 2023

Gezaghebber Edison Rijna heeft op 13 februari het rapport van dijkgraaf Hein Pieper voor integraal waterbeheer op Bonaire in ontvangst genomen. Na de heftige regenval en wateroverlast in november vorig jaar heeft de gezaghebber Waterschap Rijn & IJssel gevraagd om ondersteuning en kennisuitwisseling. Dat maakt het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) dinsdag bekend. Gedeputeerde James Kroon van Infrastructuur roept Nederland op geld vrij te maken voor het waterbeheer.

Begin 2023 heeft een delegatie van Nederlandse waterschappers uit verschillende waterschappen Bonaire bezocht. Een week lang hebben zij samen met medewerkers van de directie Ruimte & Ontwikkeling van het OLB de waterinfrastructuur van het eiland bekeken en met stakeholders gesproken om een eerste beeld te krijgen van de situatie.

Het rapport geeft volgens OLB een gedegen opsomming van maatregelen die op korte termijn genomen kunnen en moeten worden om te komen tot een duurzame en integrale waterhuishouding op ons eiland. Daarnaast gaat het in op wat er op middellange en lange termijn moet gebeuren.

Rijna: “De aanpak gaat niet alleen om het uitbaggeren van de rooien of het vergroten van opvangcapaciteit van bassins. We moeten dit integraal aanpakken. Ik ben de waterschappen dan ook erg dankbaar voor dit rapport. Vanuit het OLB bieden we dit nu aan bij diverse ministeries in Nederland om hier aandacht voor te vragen en zullen we de komende tijd verder met hen in gesprek gaan. Daarnaast zetten we dit rapport in bij de VN-waterconferentie eind maart in New York.” 

Ook gedeputeerde James Kroon van Infrastructuur is verheugd. ”Deze deskundige en tegelijk hele praktische adviezen zullen ons al direct helpen om een aantal knelpunten in onze waterhuishouding aan te pakken. We kunnen ons niet nog eens zo’n modderstroom permitteren zoals bij Habour Village", aldus Kroon. Hij wijst er wel op dat het vooralsnog ontbreekt aan financiële middelen om de problematiek aan te pakken.

Kroon: "Onze bevolking is de laatste jaren enorm gegroeid en dat vergt grote investeringen in onze infrastructuur, inclusief het wegwerken van achterstallig onderhoud en natuurlijk de bouw van betaalbare woningen. Maar ik ben optimistisch dat we in goed overleg met Den Haag hier een oplossing voor gaan vinden”  

Volgens dijkgraaf Pieper speelt klimaatadaptatie wereldwijd en op alle eilanden. De meeste eilanden ontbeert het aan voldoende kennis, ervaring, middelen en uitvoeringskracht. "Met een versnelde en gecombineerde aanpak (twinning) zou Bonaire ook een pilotproject voor veel andere eilanden kunnen zijn, want we hebben weinig tijd. Opgedane kennis en in praktijk gebrachte oplossingen kunnen hier door andere eilanden worden afgekeken”, aldus Pieper.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram