zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de komende maanden op de eilanden van Caribisch Nederland het jaarlijkse onderzoek onder bedrijven uit voor het verslagjaar 2021. Dat meldt het CBS.

Met het onderzoek wil het CBS de economische ontwikkeling op de drie eilanden in kaart brengen. Een onderdeel van dit onderzoek is de Nationale Rekeningen enquête. Hiervoor worden bedrijven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba door het CBS benaderd om een enquête in te vullen.  

Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar de economische krimp of groei op de eilanden en de oorzaken hiervan.

“Om dit voor de eilanden zeer belangrijke onderzoek voorspoedig te laten verlopen, vraagt het CBS de medewerking van bedrijven”, aldus het CBS. Het instituut zegt wettelijk verplicht te zijn om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen.

De resultaten van het onderzoek worden in het laatste kwartaal van 2023 gepubliceerd.